Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

20.06.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije glede deklaracije o zapornikih zaradi vesti z dne 17. junija 2008

Vseh 27 držav članic Evropske unije je skupaj s 37 državami z vseh koncev sveta podprlo deklaracijo o zapornikih zaradi vesti, ki je bila 17. junija 2008 poslana vsem državam članicam Združenih narodov.

Ob 60. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic se je s to deklaracijo ponudila priložnost, da se potrdijo splošna pravica do svobode mišljenja in izražanja, pravica do svobodnega in mirnega zbiranja in združevanja ter pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi.

Evropska unija se skupaj s sopredlagateljicami deklaracije zavezuje, da si bo prizadevala za osvoboditev zapornikov zaradi vesti in da bo njihovo izpustitev prednostno obravnavala v odnosih z drugimi državami.

Evropska unija zelo obžaluje, da številne vlade zaporno kazen še vedno uporabljajo kot sredstvo za obvladovanje politične opozicije ali zagovornikov človekovih pravic. V številnih primerih so zaporniki zaradi vesti dalj časa pridržani, večinoma v zelo slabih razmerah, da bi se jim odvzela možnost govorjenja ali zbiranja z drugimi.

Evropska unija poziva vse članice Združenih narodov, naj se pridružijo prizadevanju za izpustitev vseh zapornikov zaradi vesti.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

 

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.06.2008