Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

26.06.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije ob mednarodnem dnevu v podporo žrtvam mučenja

Evropska unija ob mednarodnem dnevu Združenih narodov v podporo žrtvam mučenja (26. junija) ponovno poudarja, da je treba odpravo mučenja in drugega krutega, nečloveškega in poniževalnega kaznovanja ali ravnanja ter popolno rehabilitacijo žrtev mučenja po vsem svetu obravnavati kot prednostno nalogo.

EU ob letošnji 60. obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah opozarja na popolno prepoved mučenja in drugega krutega, nečloveškega in poniževalnega kaznovanja ali ravnanja. Vse države morajo sprejeti stalne, odločne in učinkovite ukrepe za odpravo tovrstnega ravnanja.

EU opozarja na resolucijo št. 62/148, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 18. decembra 2007, in resolucijo HRC/8/L.9, ki jo je Svet ZN za človekove pravice sprejel 18. junija 2008, ter ponovno poudarja, da v vseh okoliščinah – četudi to počnejo iz razlogov nacionalne varnosti ali na podlagi sodnih odločb – načelno obsoja vsakršno ukrepanje ali poskus držav ali vladnih uradnikov, da bi mučenje in drugo kruto, nečloveško in poniževalno ravnanje ali kaznovanje uzakonile, dovolile in molče dopuščale.

EU poziva vse države, ki še niso pristopile h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, naj to storijo.

V boju proti mučenju in drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju sta pazljivost in odprtost ključna dejavnika. V zvezi s tem EU z zadovoljstvom pozdravlja dejstvo, da je 22. junija 2006 začel veljati opcijski protokol h Konvenciji proti mučenju, ki predstavlja mejnik pri vzpostavitvi učinkovitega in inovativnega mehanizma za preprečevanje mučenja na svetovni ravni. EU poziva vse države, naj oblikujejo ali vzpostavijo resnično neodvisne in učinkovite nacionalne preventivne mehanizme. Poleg tega močno spodbuja vse države, naj skušajo čim prej podpisati in ratificirati opcijski protokol h konvenciji proti mučenju. EU pozdravlja dejstvo, da je Gvatemala protokol ratificirala 9. junija 2008.

EU pripisuje velik pomen vlogi Združenih narodov v boju proti mučenju in podpori žrtvam in izraža podporo posebnemu poročevalcu ZN za vprašanje mučenja, Uradu visokega komisariata ZN za človekove pravice in drugim mehanizmom, ki igrajo pomembno vlogo na tem področju, kot je na primer Evropski odbor za preprečevanje mučenja. EU še vedno sproža politične, diplomatske in finančne pobude za boj proti mučenju v okviru smernic EU proti mučenju, ki so bile v začetku leta posodobljene. Sprejet je bil nov sveženj ukrepov za boljše izvajanje smernic.

Preprečevanje mučenja in rehabilitacija žrtev mučenja imata tudi v prihodnje absolutno prednost pri financiranju v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR). V letih 2007 in 2008 je bilo projektom preprečevanja in rehabilitacije dodeljenih 22 milijonov EUR.

EU ob tej priložnosti izreka priznanje neutrudnim prizadevanjem mnogih NVO in posameznikov, ki se neumorno zavzemajo za preprečevanje mučenja in blažitev trpljenja žrtev ter skušajo izboljšati ozaveščenost javnosti na ta pomemben dan na koledarju ZN. EU je sklenila, da bo nadaljevala in okrepila prizadevanja za zagotovitev sveta brez mučenja.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška  in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Črna gora in Srbija, države EFTA Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.06.2008