Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

17.03.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije o priporu Huja Jie in drugih kitajskih zagovornikov človekovih pravic

Kljub ugovorom, ki jih je v zadnjem času posredovala kitajskim oblastem v zvezi s primerom priznanega aktivista za človekove pravice Huja Jie, je Evropska unija še vedno močno zaskrbljena, saj Hu Jia ostaja v priporu. EU je razumela, da je Hu Jia obtožen "ščuvanja h spodkopavanju oblasti" na podlagi člankov in intervjujev, v katerih je bil kritičen do kitajske vlade.

EU meni, da je spoštovanje pravice do svobode izražanja in drugih človekovih pravic, kakor je zaščita pred arbitrarnim priporom, bistvenega pomena za dolgoročno gospodarsko blaginjo in socialno stabilnost ter da je spoštovanje teh pravic samo po sebi legitimno. EU se strinja s priporočilom delovne skupine ZN o arbitrarnem priporu (iz njenega poročila o Kitajski leta 2004), ki pravi, da se zakonodaja o državni varnosti ne bi smela izrabljati za omejevanje teh pravic. EU meni, da obtožbe o "spodkopavanju oblasti" osebam, ki mirno izražajo svoje  mnenje, omejujejo pravico do svobode izražanja, ki je opredeljena v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah ter v ustavi Ljudske republike Kitajske.

EU tako ob upoštevanju dialoga med EU in Kitajsko o človekovih pravicah, smernic EU o zagovornikih človekovih pravic ter vseh nacionalnih in mednarodnih zavez Kitajske glede človekovih pravic in vladavine prava kitajske oblasti poziva, naj Huja Jio izpustijo skupaj z vsemi drugimi pisatelji, novinarji in drugimi osebami, ki so priprte zaradi poročanja o zlorabah človekovih pravic ali protestiranja proti takšnim zlorabam, ter naj se v prihodnje vzdržijo aretacij iz navedenih razlogov.

EU v zvezi s tem pozdravlja predčasno izpustitev novinarjev Yuja Huafenga in Chinga Cheonga. Yu Huafeng, nekdanji urednik časopisa Nanfang Dushi Bao s sedežem v mestu Guangzhou na Kitajskem, ki je bil obsojen na dvanajst let zaporne kazni in je v zaporu preživel štiri leta, je bil izpuščen 8. februarja 2008. Ching Choeng, glavni kitajski poročevalec časopisa The Straits Times iz Hongkonga, ki je bil obsojen na pet let zaporne kazni in je v zaporu preživel tri leta, pa je bil izpuščen 5. februarja 2008. V obeh primerih se je veliko kitajskih novinarjev zavzemalo za izpustitev svojih zaprtih kolegov, kar priča o stopnji  odzivnosti kitajske civilne družbe.

EU spoštuje obe predčasni izpustitvi, hkrati pa  ponovno poziva kitajske oblasti, naj Yuju Huafengi v celoti vzpostavijo politične pravice, ki mu bodo omogočile znova sodelovati v razvoju kitajske družbe.

EU želi poudariti, da bi Kitajska z nadaljnjimi izpustitvami te vrste dokazala zavezanost pravni državi in mednarodno priznanim načelom človekovih pravic, ki so med drugim opredeljene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Hrvaška  in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, države EFTA Lihtenštajn in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.03.2008