Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

27.03.2008

Izjava predsedstva v imenu Evropske unije o razmerah v Kamerunu

Evropska unija pozorno spremlja razpravo o spremembi ustave in meni, da morajo o vseh ustavnih spremembah odločati prebivalci Kameruna in njegove institucije.

Evropska unija opozarja, da je ustava, sprejeta leta 1996, rezultat političnega dialoga in demokratičen izraz ljudske volje. Poudarja, da je o predlogih ustavnih sprememb potrebna širša, svobodna in odprta razprava, ki bi vključevala vse dele kamerunske družbe.

V zvezi s tem Evropska unija ostaja prepričana, da so menjava oblasti, svoboda tiska in zagotavljanje državljanskih svoboščin temeljni dejavniki za utrditev demokracije in opozarja, da je nujno treba izboljšati volilni sistem in raven volilne udeležbe kot zagotovil za stabilnost, ki jo ta država potrebuje.

Evropska unija obsoja nasilje, ki je izbruhnilo konec februarja in poskuse etnične manipulacije, ki so mu sledili. Ponovno poudarja svojo podporo gospodarskemu in družbenemu razvoju v Kamerunu, zlasti najšibkejših in najrevnejših slojev prebivalstva.

Tej izjavi se pridružujejo države kandidatke Turčija, Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, države EFTA Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina in Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

* Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija še naprej sodelujeta v procesu stabilizacije in pridruževanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.03.2008