Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

14.03.2008

Velikopotezni zagon novega cikla prenovljene lizbonske strategije za rast in delovna mesta 2008–2010: Strategija deluje, potrebno je odločnejše izvajanje reform

Evropski voditelji so na današnjem zasedanju zagnali novi cikel lizbonske strategije. Evropski svet je potrdil veljavnost integriranih smernic za rast in delovna mesta ter sprejel posebna priporočila državam članicam. Pozval je Evropsko komisijo, Evropski parlament in Svet EU, da se čim prej osredotočijo na izvedbo desetih prednostnih nalog iz novega lizbonskega programa Skupnosti.

»Lizbonska strategija je evropska strategija za rast in delovna mesta. Gospodarska rast in kakovostna delovna mesta pa so porok socialnega napredka in socialne kohezije. Novi cikel lizbonske strategije vzpostavlja boljše ravnotežje med skrbjo za ljudi in okolje na eni strani ter skrbjo za konkurenčno, na znanje oprto tržno gospodarstvo na drugi. Bistveno bolj poudarjena skrb za človeka in za socialne teme, odziv na podnebne spremembe ter sodobnejši pogled na inovativnost in ustvarjalnost so novi poudarki strategije,« poudarja slovensko predsedstvo EU.

Države članice poslej z akcijskimi načrti v odziv na smernice

Lizbonska strategija deluje, a reforme moramo zaradi naraščajoče negotovosti v mednarodnem gospodarskem okolju odločno nadaljevati. Zato je poudarek njenega novega cikla na izvajanju reform, pri čemer je potrebno izboljšanje nadzora in lastništva nad njimi.

Evropski svet je potrdil veljavnost štirih prednostnih področij lizbonske strategije: (1) skrb za ljudi, (2) skrb za okolje, (3) konkurenčnejše gospodarstvo ter (4) znanje in inovacije.

Skrb za ljudi stopa bolj v ospredje

Evropski svet je pozval k sprejetju novega socialnega programa, ki bo odgovarjal na socialne izzive, demografske spremembe, položaj mladih ter pomen izobraževanja, migracij in medkulturnega dialoga. Pozval je tudi k uresničevanju načel prožne varnosti na nacionalni ravni in natančnim načrtom njihovega uresničevanja v nacionalnih razvojnih programih za leto 2008.

Prav tako je napovedal pregled znanja in usposobljenosti do leta 2020, s čimer bodo prepoznane potrebe znotraj EU v naslednjem obdobju. Dal je tudi večji poudarek in poziv zmanjšanju nepismenosti med mladimi in krčenju števila osipnikov iz šol.

Največji poudarek je na prostem pretoku znanja in ustvarjalnosti

Slovensko predsedstvo EU poudarja, da se bomo v odgovorih na globalizacijske izzive zanesli na ustvarjalnost svojih ljudi in na svojo bogato kulturno dediščino. Ključno pri tem bo povečevati vlaganje v raziskave, razvoj in izobraževanje ter ohranjati talente v Evropi.

Evropski svet se zavzema za uveljavitev t. i. 5. svoboščine, ki pomeni prosti pretok znanja, ter uvaja ukrepe za izboljšanje pretoka raziskovalcev, študentov in univerzitetnega osebja. Znanstvena e-infrastruktura in raba hitrega interneta se morata znatno okrepiti – do leta 2010 naj bi imele vse šole dostop do hitrega interneta. Pomembna bo široko zasnovana inovacijska strategija in okrepitev EU-trga tveganega kapitala za financiranje inovativnih malih in srednje velikih podjetij.

Pomen malih podjetij in enotnega trga za evropsko konkurenčnost

Velik poudarek je dan pomenu malih in srednje velikih podjetij, posebno inovativnih, in sicer s spodbudami v fazi rasti in z različnimi oblikami financiranja. Treba je še naprej lajšati tudi administrativna bremena. Evropski svet je ponovno pozval k čimprejšnjemu izvajanju direktive o storitvah.

Enotni trg je eden ključnih pogojev za konkurenčnost EU v globalnem svetu. Evropski svet je pozval k letnemu spremljanju uresničevanja enotnega trga. Oblikoval je tudi nadaljnje usmeritve zunanjih razsežnosti lizbonske strategije. Pozdravlja napoved letnega pregleda dostopa na tuje trge ter prepoznavanje držav in trgov, na katerih obstajajo omejitve.

Poleg sklepov za posamezna prednostna področja je Evropski svet pozval k nadaljnjemu razvoju metodologije za nadzor in izvajanje reform. Prav tako je opozoril na pomen gospodarske, ozemeljske in družbene kohezije ter na pomen makroekonomske trdnosti v okviru Pakta stabilnost in rasti.

Evropski svet je pozval Evropsko komisijo in lizbonske koordinatorje k čim prejšnjemu pogovoru o okviru po letu 2010, saj so reforme potrebne tudi po tem obdobju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 14.03.2008