Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.05.2008

Zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 5. in 6. junij 2008 – napoved

Slovenski notranji minister Dragutin Mate bo v četrtek, 5. junija, v Luksemburgu vodil zasedanje notranjih ministrov EU, slovenski pravosodni minister dr. Lovro Šturm pa bo v petek, 6. junija, prav tako v Luksemburgu vodil zasedanje pravosodnih ministrov EU.

Na zasedanju mešanega odbora bodo notranji ministri EU obravnavali poročilo Prijateljev schengenskega informacijskega sistema druge  generacije in se seznanili s trenutnim stanjem komunikacijskega omrežja SIS II, Evropska komisija pa bo predstavila podroben časovni načrt za dokončno vzpostavitev sistema in prehoda držav nanj. Ministri bodo obravnavali tudi predlog direktive o vračanju državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, in osnutek sklepov Sveta glede upravljanja z zunanjimi mejami držav članic EU.

Na Svetu bodo notranji ministri EU razpravljali o osnutku sklepa Sveta o izvajanju Sklepa Sveta o poglobitvi čezmejnega sodelovanja zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. Predsedstvo pričakuje, da bosta izvedbeni sklep Sveta in priloga sprejeta na tem zasedanju. Ministri bodo obravnavali (in po možnosti tudi sprejeli) osnutek sporazuma med EU in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR). Na dnevnem redu bo še razprava o poročilu glede napredka izvajanja strategije in akcijskega načrta za boj proti terorizmu, ki ga bo predstavil koordinator EU za boj proti terorizmu.

Ministri za pravosodje bodo obravnavali dva predloga, ki se nanašata na kazenskopravno varstvo okolja: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja in predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o onesnaževanju, ki ga povzročajo plovila. Na dnevnem redu sta še dva pomembna dosjeja s področja pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah: pobuda za okvirni sklep priznavanja odločb, izdanih v nenavzočnosti, in predlog sklepa Sveta o krepitvi Eurojusta.

S področja civilnega prava bodo ministri obravnavali predlog uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah kot tudi predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe št. 2201/2003 o pristojnosti in uvedbi pravil v zvezi s pravom, ki se uporablja v zakonskih sporih (predlog uredbe Rim III)

Predsedstvo bo seznanilo ministre z napredkom, doseženim v okviru dosjeja E-pravosodje, in predlagalo nadaljnje dejavnosti na tem področju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.05.2008