Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

April

03.04.2008

Govor ministrice Zofije Mazej Kukovič na evropski konferenci o alkoholni politiki


Spoštovani minister Bernat Soria, kolegici ministrici Švedske in Estonije in regionalna ministrica za zdravje Katalonije, Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije in Generalni direktor Generalnega direktorata za javno zdravje in varstvo potrošnikov Evropske komisije, župan mesta Barcelone in drugi visoki gostje, predstavniki držav članic in regij, cenjeni udeleženci in udeleženke konference in še posebej vsi, ki ste sodelovali pri organizaciji tega dogodka.

V veliko veselje mi je, da Vas lahko pozdravim na Evropski konferenci o alkoholni politiki -  "Building Capacity for Action". Naj se najprej zahvalim španski Vladi in še posebej Ministrstvu za zdravje in potrošnike Španije, da smo lahko ta pomemben dogodek slovenskega predsedovanja umestili v prelepo okolje mesta Barcelone. Iskrena hvala tudi regionalni Vladi Katalonije in županu Barcelone za izkazano gostoljubje in za trud, ki ste ga vložili v pripravo konference. Na Barcelono imamo Slovenci lepe spomine, saj se je na Olimpijskih igrah leta 1992, ko je Slovenija prvič nastopala kot samostojna država, začela serija uspehov naših veslačev, kasnejših olimpijskih prvakov, z dvema bronastima kolajnama.

Predsedovanje Svetu EU je za Slovenijo velika čast, še posebej, ker predsedujemo kot prva med novimi članicami, ki so se Evropski uniji pridružile 1. maja 2004. Želimo ga izpeljati z vso potrebno odgovornostjo in zaključiti ter dopolniti odlično delo, ki sta ga v okviru skupnega 18 mesečnega programa začeli Nemčija in Portugalska. Ena od ključnih tem tega programa je vsekakor tudi izboljšanje zdravja naših državljanov in v zvezi s tem še posebej zagotavljanje takšnih pogojev, v katerih bodo vsi imeli možnost za zdrav življenjski slog.

Slovenija si je kot krovno temo predsedovanja izbrala obvladovanje raka. Ne gre za naključje, saj podatki kažejo, da se število obolelih za rakom kljub velikim prizadevanjem na tem področju v vseh naših državah povečuje. Eden od treh prebivalcev EU bo zbolel za rakom in eden od štirih bo zaradi raka tudi umrl. Breme, ki ga predstavlja rak, pa se bo glede na podaljševanje življenjske dobe in staranje populacije v prihodnje še povečevalo. Veliko vrst raka je neposredno povezanih z dejavniki tveganja življenjskega sloga.

Dame in gospodje,

rak je samo ena od kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so povezane z življenjskim slogom in s porastom katerih se soočamo tako v razvitem kot v nerazvitem svetu. Na konferenci "Kako zmanjšati breme raka?", ki je potekala na Brdu v Sloveniji februarja letos, so strokovnjaki skupaj z visokimi predstavniki držav, Evropske komisije in Svetovne zdravstvene organizacije ugotavljali, da je za zajezitev porasta kroničnih nenalezljivih bolezni nujen celovit in uravnotežen pristop, ki vključuje preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje ter rehabilitacijo. Na konferenci je bilo jasno povedano, da je mogoče tako raka kot druge kronične bolezni preprečiti in da smo v preteklosti sprejeli že vrsto učinkovitih in tudi cenovno učinkovitih strategij na področju preventive - čas je, da jih začnemo dosledno uresničevati.

Zdrava prehrana, gibanje in posledično debelost so teme, ki smo jim v 18 mesečnem programu predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije v okviru projekta BATON namenili posebno pozornost. Slovenija je na konferenci "Medresorske politike za zdravo prehrano in gibanje" v Radencih na začetku marca letos še posebej izpostavila nujnost medresorskega sodelovanja pri zagotavljanju zdrave prehrane in gibanja in s tem preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni. Predstavili smo primer dobre prakse v regiji Pomurje v Sloveniji, kjer smo dosegli visoko raven medresornega sodelovanja, a tudi medgeneracijskega in medkulturnega dialoga za zagotavljanje takih razmer, v katerih bo vsak državljan lahko živel zdrav življenjski slog. Zdravje so v tem pretežno ruralnem okolju kot ključni pogoj in hkrati cilj razvoja uspeli vključiti v vse razvojne programe regije. Sama bi želela poudariti, da je ob povezovanju za uspeh pomembna tudi kontinuiteta naših prizadevanj. Zato me toliko bolj veseli, da smo štafetno palico predali Franciji, ki bo predsedovala Svetu EU za nami.

Pomemben dejavnik tveganja tako za raka kot za številne druge kronične bolezni in poškodbe je tudi alkohol. Škodljivo pitje alkohola pa žal, ob neposredni škodi za tistega, ki pije, predstavlja tveganje tudi za druge. Vožnja in delo pod vplivom alkohola, pitje v času nosečnosti, nasilje, povezano z uživanjem alkohola, so prepogosto vzrok za prezgodnjo smrt največkrat mladih ljudi, za invalidnost in za hudo socialno stisko.   Škodljivo in tvegano pitje alkoholnih pijač je vzrok za več kot 7% prezgodnje obolevnosti in umrljivosti v naših državah, to pa predstavlja tudi velik ekonomski strošek. Stroški na letni ravni v Evropi, ki nastanejo zaradi škodljive rabe alkohola in posledic tudi pri tistih, ki sami ne pijejo, so ocenjeni na kar 125 milijard evrov oziroma 1,3 bruto nacionalnega produkta.

Dame in gospodje,

V preteklih letih smo zbrali dovolj podatkov (evidence), na podlagi katerih vemo, kje in kako moramo ukrepati, da bomo učinkoviti. Ministrska konferenca Svetovne zdravstvene organizacije v Stockholmu leta 2001 o mladih in alkoholu, ki jo je gostila Švedska Vlada, je pomemben mejnik, saj je z deklaracijo o mladih in alkoholu opozorila, da škodljivo pitje alkoholnih pijač ni le problem srednje in starejše generacije in tudi ne zgolj problem odvisnosti od alkohola, ampak gre za resen javno zdravstven problem, ki ga ni moč zajeziti zgolj z vzgojo in izobraževanjem in z aktivnostmi znotraj zdravstvenega resorja. 

Svet EU je že isto leto sprejel Priporočila glede uživanja alkohola pri mladih in Evropsko komisijo pozval k poročanju o izvajanju sprejetih ukrepov, naložil pa ji je tudi pripravo strategije, ki naj bi dopolnila nacionalne politike na področju zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola. Junija 2006 je Evropska komisija predstavila poročilo "Alcohol in Europe - A Public Health Perspective", v katerem se na več kot 400 straneh seznanimo z razlogi za škodljivo pitje alkohola, s posledicami za zdravje ter ekonomsko in socialno škodo in, kar se mi zdi najbolj pomembno, z učinkovitimi oblikami ukrepanja.

Sledilo je sporočilo Svetu EU, v katerem je Evropska komisija predstavila Strategijo EU za pomoč članicam pri zmanjšanju škode zaradi uživanja alkohola. V strategiji je določenih pet prednostnih področij za zmanjševanje škodljivih in tveganih učinkov rabe alkohola z argumenti za ukrepanje in primeri dobrih praks. Ob tem smo na 55. Regionalnem komiteju leta 2005 potrdili tudi Okvirno strategijo za alkoholno politiko za evropsko regijo SZO, ki je dobra osnova za načrtovanje ukrepanj v širši Evropski regiji. 

Cilji so jasni, vemo, kaj deluje in kaj ne - čas je, da ukrepamo!

Dame in gospodje,

konferenca "Building capacity for Action" že v svojem naslovom poziva na akcijo. Je del širših prizadevanj različnih partnerjev, ki si v okviru evropskega projekta Building Capacity pod vodstvom Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in ob podpori Evropske komisije  prizadevajo, da bi mobilizirali politično, strokovno in široko javnost za uresničevanje  pomembnih zavez, ki smo jih sprejeli v zadnjih letih na področju preprečevanja škode zaradi alkohola.

Slogan slovenskega predsedovanja je SI-NERGIJA za Evropo. Sinergija ne smo pri načrtovanju ampak predvsem pri ukrepanju. Ukrepanje pa pomeni politično voljo, pomeni konkretne ljudi, sredstva in ustrezna orodja za uresničevanje konkretnih ciljev. Pomeni tudi spremljanje narejenega in vrednotenje naših aktivnosti, da bomo lahko še bolj učinkoviti. Nenazadnje pomeni izmenjavo izkušenj, znanja ter dobrih praks in vsekakor poročanja tudi o manj uspešnih poskusih, da ne bi ponavljali napak.

Ena od prednosti Skupnosti je, da smo v vsaki od držav članic in v okviru evropskih inštitucij razvili politike, ukrepe in aktivnosti, ki lahko kot modeli dobre prakse služijo vsem nam. Prav to je eden naših največjih potencialov, ki se ga moramo bolje zavedati in ga tudi izkoristiti.

Prepričana sem, da bo konferenca omogočila izmenjavo izkušenj in dobrih praks tako med državami in regijami kot med nami politiki, strokovnjaki in predstavniki civilne družbe ter privatnim sektorjem, med vsemi nami, ki želimo prispevati, da bi se zmanjšale posledice zaradi škodljive rabe alkohola. Zato bom s ključnimi sporočili te konference seznanila tudi kolege ministre na našem neformalnem srečanju v aprilu v Sloveniji.

Uspešni bomo lahko samo, če se bo naše delo dopolnjevalo.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 04.04.2008