Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

April

22.04.2008

Predsednik Sveta EU za promet, slovenski prometni minister, mag. Radovan Žerjav: GALILEO (GNSS) - Razvoj evropskega civilnega sistema satelitske radionavigacije


Velja govorjena beseda!

 

Spoštovani predsednik, spoštovani podpredsednik Evropske komisije, spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje,

V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj, z vami, na plenarnem zasedanju, kjer bomo razpravljali o implementacijski uredbi Galileo.

Vsi se dobro zavedamo geostrateškega in gospodarskega pomena programov Galileo in EGNOS za Evropsko unijo. Preden pa preidem k besedilu, ki je danes na mizi, mi dovolite, da se na kratko ozrem na odločilne dogodke, s katerimi sta se programa soočila v preteklem letu.

Pod nemškim predsedstvom je bila na Svetu, junija 2007 sprejeta pogumna odločitev, da prekinemo z neuspešnimi pogajanji o koncesijskih pogodbah. Tej pobudi je sledila resolucija Evropskega parlamenta, s katero je bila izražena močna podpora nadaljevanju programov pod okriljem EU in bil dan jasen poziv k celotnemu financiranju iz proračuna Unije.

Ko je nato Komisija septembra 2007 predložila sveženj predlogov, s katerim bi projekt usmerila k popolnemu financiranju iz sredstev javnega sektorja, je bila med njimi tudi implementacijska Uredba. Zahvaljujoč dogovoru, ki sta ga novembra lani dosegla Svet ECOFIN in Evropski parlament o Odločbi o financiranju in celostni odločitvi, ki jo je teden pozneje Svet TTE sprejel skozi zaključke o bodočem razvoju Galilea, nam je evropska programa satelitske navigacije uspelo spraviti iz slepe ulice in ju vrniti v javno sfero. 

Vesel sem konstruktinega sodelovanja vseh treh institucij pri iskanju dogovora o pravni podlagi zato, da bo projekt Galileo lahko v celoti zaživel. Posebej bi se rad zahvalil poročevalki Barsi-Pataky kot tudi predsednici odbora ITRE Angeliki Niebler. Slovensko predsedstvo je ponosno, da je vložilo vse napore v to, da se doseže dogovor v 1. branju.

Prepričan sem, da so se naša pogajanja končala z uravnoteženim besedilom. Besedilo, ki je pred nami, določa proračunski znesek, ki je potreben za programe v obdobju 2007-2013, kot tudi upravljanje in izvajanje GNSS programov ter načela in strukturo javnega naročanja. Vsi smo priznali odgovornost, ki jo ima Evropski parlament - kot proračunski organ - do državljanov.

Da bi vsaki izmed ustanov olajšali izpolnjevanje posamezne naloge glede programov, smo oblikovali Medinstitucionalni odbor za Galileo. Odbor bo sledil napredku pri izvajanju teh programov, mednarodnim sporazumom povezanim s programoma,  pripravi trgov, učinkovitosti strukture upravljanja in letni reviziji delovanja programa.

Spoštovani g. predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, mislim da ni potrebno posebej izpostavljati pomembnosti Evropskih programov satelitske navigacije pri ustvarjanju novih delovnih mest in konkurenčnosti za Evropo. Programa sta popolnoma skladna z Lizbonsko strategijo in drugimi politikami Skupnosti in omogočila nam bosta, da razvijemo in ohranimo »know-how« v Evropi, še zlasti kar zadeva aplikacije, ki bodo neposredno koristile našim državljanom.

Rad bi se vam zahvalil za vašo pozornost in še zlasti za vaše konstruktivno sodelovanje pri tem pomembnem evropskem projektu.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 22.04.2008