Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

April

22.04.2008

Izjava državnega sekretarja Janeza Lenarčiča v imenu sveta EU o povišanih cenah hrane v EU in v državah v razvoju


foto: Thierry Monasse

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, Strasbourg, 22. aprila 2008

Velja govorjena beseda!

Spoštovane poslanke, cenjeni poslanci!

Evropska unija z zaskrbljenostjo spremlja zvišanje cen kmetijskih pridelkov, s katerim se soočamo tako v EU kot drugod po svetu. Zavedamo se resnosti in razsežnosti morebitnih posledic, predvsem za najrevnejše države sveta.

Na strani ponudbe je rast cen predvsem posledica izpadov pridelka zaradi vplivov podnebnih sprememb ter posledičnega znižanja zalog, zlasti pri žitih, in povečanja stroškov pridelave. Hkrati se krepi povpraševanje zaradi naraščanja svetovnega prebivalstva in tudi zaradi hitrega razvoja nekaterih velikih držav, kot so Kitajska, Indija in Brazilija. V teh državah zaradi večje kupne moči in višjega standarda prihaja do sprememb v prehranskih navadah. Povečano povpraševanju po mesu in mlečnih izdelkih posredno vpliva na višanje cen krmnih žit. Mnogi navajajo kot razlog tudi rastoči trg biogoriv in s tem povezano povpraševanje po kmetijskih pridelkih za neprehranske namene (na primer, v svetovnem merilu ZDA kot največji izvoznik koruze porabijo več koruze za proizvodnjo bioetanola kot za izvoz). Prav zato si v Svetu EU, v okviru posebej za to ustanovljene delovne skupine, prizadevamo za oblikovanje jasnih trajnostnih meril, ki bodo omogočala trajnostno pridelavo biogoriv s čim manjšim vplivom na dejavnike, kot je cena hrane.

Ker so navedeni razlogi za višje cene hrane tako na strani povpraševanja kot ponudbe strukturne narave, lahko pričakujemo, da bodo cene in njihova rast tudi dolgoročno ostale na višji ravni, kot smo je bili navajeni v preteklem desetletju.

Na globalni ravni povišanje cen hrane še posebej negativno vpliva na države, kjer kmetijski pridelki oziroma hrana predstavljajo pomemben delež uvoza. To vprašanje je zlasti izrazito v državah z nižjim in srednjim BDP ter manj konkurenčno strukturo v predelavi in trgovini s hrano. To vprašanje načenja makroekonomsko stabilnost in dodaja nove razsežnosti problemu revščine. Zato bi povišanje cen hrane lahko povzročilo še hujše nemire na svetovni ravni in ogrozilo tudi politično stabilnost.

Za zagotavljanje osnovne preskrbe s hrano bi bilo med drugim treba spodbuditi kmetijsko proizvodnjo v revnejših državah. Prav tako bi bilo treba spodbuditi bogatejše države, da namenijo finančna sredstva za razvojno pomoč najrevnejšim državam ter da še dejavneje sodelujejo v humanitarnih organizacijah.

EU si na različne načine prizadeva zajeziti cene hrane: nedavne reforme skupne kmetijske politike so bile usmerjene v večjo trajnost in tržno usmerjenost evropskega kmetijstva. EU je za leto 2008 že sprejela odpravo zahtev po obvezni prahi in s tem povečala obdelovalne površine za proizvodnjo hrane v EU. V okviru pregleda skupne kmetijske politike je bila predlagana tudi dokončna razveljavitev te obveze in odprava premij za energetske rastline.

Pomembna so tudi prizadevanja za spodbujanje raziskav, ki bi omogočile proizvodnjo biogoriv 2. generacije. Za te bi se kot surovine uporabljali stranski produkti (slama, ostružni ostanki, klavni ostanki, ipd.).  Poleg tega je EU v okviru pogajanj WTO pripravljena odpraviti izvozne spodbude do leta 2013. Vprašanje nestabilnosti kmetijskih trgov tako postaja tudi eden od osrednjih izzivov za kmetijstvo in kmetijsko politiko EU.

Zaradi razsežnosti možnih posledic je o problematiki visokih cen že razpravljal Svet EU za kmetijstvo in ribištvo na svojem aprilskem zasedanju. Zelo verjetno jo bo obravnaval tudi na svojih prihodnjih zasedanjih.  Prav tako se bodo tej problematiki posvetili tudi ministri drugih sestav Sveta EU.

Za zajezitev cen hrane si dejavno prizadevajo tudi mednarodne organizacije na področju kmetijstva: Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO), Mednarodni sklad za razvoj kmetijstva (IFAD), Svetovni program ZN za prehrano (WFP) in druge agencije Združenih narodov. Slovensko predsedstvo se bo udeležilo mednarodne konference o varnosti preskrbe s hrano in izzivih podnebnih sprememb ter bioenergiji, ki bo potekala med 3. in 5. junijem 2008 v Rimu, pod okriljem Organizacije za prehrano in kmetijstvo.

Povišanje cen hrane je globalni problem. Zato se ga moramo lotiti zelo premišljeno in z intenzivnim delovanjem na vseh prizadetih področjih. Naš cilj je, da ponovno dosežemo cenovno stabilnost trgov.

Hvala za vašo pozornost!

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 22.04.2008