Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Februar

19.02.2008

Poročanje predsedujoče Slovenije Svetu EU o rezultatih Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose 18. 2. 2008 – nagovor državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade RS Matjaža Šinkovca v Odboru za zunanje zadeve EP


Velja govorjena beseda

Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci in poslanke,

kot poslanca v prvem slovenskem demokratičnem parlamentu in predsednika zunanjepolitičnega odbora, ki sem vzpostavil stike z Evropskim parlamentom, mi je še posebej v veliko zadovoljstvo, da danes spregovorim z vami.

Veseli me, da vam lahko poročam z včerajšnjega zasedanja Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose ter z vami, člani Odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve, v duhu preglednosti in partnerstva izmenjam mnenja o aktualnih temah omenjenega zasedanja.

Svet za splošne zadeve in zunanje odnose je včeraj obravnaval te teme: predstavitev osnutka dnevnega reda za marčni Evropski svet, Evropska sosedska politika, bližnjevzhodni mirovni proces, Libanon, Burma/Mjanmar, razmere v Čadu in Keniji, stanje pogajanj v Svetovni trgovinski organizaciji – Razvojni agendi iz Dohe, ekonomski partnerski sporazumi in Afganistan. Glavna tema zasedanja pa je bila razprava o Zahodnem Balkanu, natančneje o Kosovu.

Svet je na seji o zunanjih odnosih sprejel sklepe o Zahodnem Balkanu, evropski sosedski politiki, Keniji, Čadu in Burmi/Mjanmaru.

Brez razprave pa je svet tudi potrdil sklepe o hrvaški Zaščitni ekološko-ribolovni coni. Kot je znano, je Hrvaška s 1. 1. 2008 uveljavila Zaščitno ekološko-ribolovno cono tudi za države članice EU. Svet je zato v sklepih Hrvaško ponovno pozval, naj za države članice EU ne uveljavi nobenega vidika Zaščitne ekološko-ribolovne cone, dokler se ne najde skupna rešitev v duhu EU, in naj izpolni obveznosti glede tega. Svet je zaprosil Komisijo, naj nadaljuje dialog s hrvaškimi oblastmi in o tem poroča na naslednjem zasedanju Sveta.

Na seji Sveta o splošnih zadevah je predsedstvo predstavilo osnutek dnevnega reda za marčni Evropski svet, ki bo podlaga za oblikovanje sklepov v preostalih tednih do srečanja voditeljev držav in vlad članic EU. Glavne teme marčnega Evropskega sveta bodo začetek novega triletnega cikla Lizbonske strategije, podnebne spremembe, energetska politika in stabilnost finančnih trgov.

Glede seje o zunanjih odnosih mi dovolite, da najprej namenim pozornost točki o Zahodnem Balkanu.

Skupščina Kosova je 17. februarja sprejela resolucijo, s katero je razglasila neodvisnost Kosova.

Na podlagi zelo intenzivnih posvetovanj je Svetu uspelo uskladiti skupno besedilo, ki pomeni močno sporočilo Zahodnemu Balkanu o evropski enotnosti. Svet je poudaril zavezanost EU stabilnosti regije, h kateri bo EU prispevala z misijo EULEX v okviru evropske varnostne in obrambne politike, imenovanjem posebnega predstavnika EU za Kosovo in pripravljenostjo uporabiti instrumente Skupnosti za gospodarski in politični razvoj regije. Obenem je Svet vzel na znanje, da je odločitev o odnosih s Kosovom v pristojnosti vsake od držav članic.

Svet je v ločeni izjavi obsodil tudi izbruhe nasilja v Beogradu, Mitrovici in drugih krajih, predvsem proti tujim diplomatskih predstavništvom, in pozval pristojne oblasti, naj zagotovijo varnost državljanom EU in njihovemu premoženju.

Evropska sosedska politika ostaja osrednja prednostna naloga na področju zunanjih odnosov EU, da bi se tako odnosi med EU in njenimi sosedami na vzhodu in jugu še okrepili. Komisarka Benita Ferrero-Waldner je seznanila svet s trenutnimi prednostnimi področji delovanja: gospodarsko povezovanje (sklepanje prostotrgovinskih sporazumov s partnericami Evropske sosedske politike), mobilnost (poenostavitev vizumskih postopkov) in regionalno sodelovanje.

Svet je v tokratnih sklepih znova potrdil glavna načela Evropske sosedske politike (partnerstvo, skupno lastništvo, diferenciacija in individualni pristop do posameznih partneric Evropske sosedske politike) in poudaril področja, na katera se želi EU osredotočiti pri svojih prizadevanjih za krepitev te politike. To so poleg omenjenih v predstavitvi komisarke tudi krepitev medčloveških stikov in okrepljena vloga civilne družbe, pomoč EU pri izvajanju sektorskih reform in posodobitvi v državah z akcijskim načrtom ter okrepljena finančna pomoč EU.

Svet je na podlagi poročila generalnega sekretarja in visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko Javierja Solane o njegovem nedavnem obisku v Egiptu razpravljal tudi o bližnjevzhodnem mirovnem procesu s poudarkom na Gazi in varnostnih zadevah. Komisarka Ferrero-Waldner je izrazila zaskrbljenost zaradi nadaljevanja gradnje naselbin. Obenem so sporočila o nadaljevanju dialoga med predsednikom Abasom in predsednikom vlade Olmertom opogumljajoča, prav tako uspešno potekajo nekatere dejavnosti EU, kot je npr. operacija EUPOL COPPS.

Svet je v sprejetih sklepih ponovno izrazil podporo delu posebnega odposlanca generalnega sekretarja OZN prof. Gambarija v Burmi/Mjanmaru in izrazil zaskrbljenost zaradi nezadostnega napredka v državi. EU vztraja, da morajo procesi vključevati sodelovanje opozicije in etničnih skupin, saj bosta le tako lahko doseženi narodna sprava in stabilnost, in zagovarja uravnotežen pristop k okrepljenim sankcijam in povečanje humanitarne pomoči. EU bo zadevo ohranjala na svojem dnevnem redu.

Na podlagi ocene stanja generalnega sekretarja in visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko Solane je svet razpravljal o razmerah v Čadu in Darfurju. Ministri so se strinjali, da ostaja EU trdno zavezana odločitvi o napotitvi misije EUFOR Čad/Centralnoafriška republika. Dogodki na terenu dokazujejo pomembnost zagotovitve varnega okolja, predvsem za begunce in notranje razseljene osebe. Svet je sprejel sklepe, v katerih obsoja napade oboroženih skupin na čadsko vlado, poziva k političnemu dialogu, izraža podporo prizadevanjem Afriške unije pri iskanju trajne in miroljubne rešitve krize, izraža zaskrbljenost zaradi regionalnih posledic krize ter poziva čadsko in sudansko vlado k izboljšanju medsebojnih odnosov. Podpira tudi politični sporazum, ki je bil sklenjen 13. avgusta 2007 med čadsko vlado in skoraj vsemi zakonitimi opozicijskimi skupinami, izraža zaskrbljenost zaradi prijetja nekaterih pripadnikov neoborožene opozicije ter poudarja nepristransko, nevtralno in neodvisno naravo mandata misije EUFOR Čad/Centralnoafriška republika.

Komisar Michel je Svet seznanil s svojim nedavnim obiskom v Keniji. Svet se je strinjal, da bo tudi v prihodnje namenjal potrebno pozornost razvoju dogodkov v državi. Sklepi, ki jih je sprejel na to temo, kažejo glavne točke včerajšnje razprave, v kateri sta bili med drugim izraženi globoka zaskrbljenost nad nadaljevanjem nasilja, negotovosti in nestabilnosti v Keniji ter močna podpora prizadevanjem skupine uglednih Afričanov, ki jo vodi Kofi Anan. EU poziva kenijsko stran h konstruktivnemu iskanju legitimnega političnega dogovora.

Glede Ekonomsko partnerskih sporazumov je Komisija seznanila Svet s stanjem pogajanj o sklenitvi teh sporazumov oziroma začasnih sporazumov s šestimi regijami Afrike, Karibov in Pacifika. Poseben poudarek mora biti dan spodbujanju regionalnega povezovanja. Slovensko predsedstvo predvideva glavno razpravo o Ekonomsko partnerskih sporazumih na majskem zasedanju GAERC, ko se bodo sestali tudi ministri za razvojno sodelovanje.

Komisija je Svetu predstavila tudi stanje pri pogajanjih v Svetovni trgovinski organizaciji. Komisar Mandelson je to obdobje opisal kot ključno v pogovorih o Razvojni agendi iz Dohe. Čeprav pred kratkim predstavljeni predlogi za spremembe glede dostopa na trge za kmetijske in nekmetijske izdelke (NAMA) niso povsem zadovoljivi, Komisija ostaja optimistična, da bo v danem pogajalskem mandatu dosežen dogovor. Svet je Komisijo pozval, naj skuša znotraj danega mandata doseči čim bolj uravnotežen dogovor.

S tem končujem svojo predstavitev. Naj še enkrat poudarim, da izredno cenim vaše delovanje in se veselim plodnega sodelovanja z vami v prihodnje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.02.2008