Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Februar

20.02.2008

Razprava o predlogu resolucije EP ob 7. zasedanju Sveta OZN za človekove pravice - izjava državnega sekretarja Lenarčiča v imenu Sveta EU


Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci,

Veseli me, da imam možnost pred vami spregovoriti tudi o Svetu za človekove pravice. Evropski parlament z uvrstitvijo te točke na svoje plenarno zasedanje potrjuje pomen, ki ga Evropska unija kot celota pripisuje Svetu OZN za človekove pravice kot osrednjemu globalnemu organu za zaščito in promocijo človekovih pravic.

Evropska unija je odločna zagovornica učinkovitega Sveta za človekove pravice. Močno smo si prizadevali, da bi njegova končna podoba nudila trdno osnovo za hitro in učinkovito odzivanje na hujše kršitve človekovih pravic. S sprejetjem t. i. institucionalnega paketa Sveta za človekove pravice decembra lani v Generalni skupščini OZN je napočil čas, da Svet dejansko začne delovati.

Šesto zasedanje Sveta, ki je potekalo septembra in decembra 2007, je dalo nekaj dobrih in pomembnih rezultatov. Sedmo zasedanje Sveta za človekove pravice bo potekalo prihodnji mesec (3. do 28. 3. 2008) v Ženevi.

Sedmo zasedanje bo skupaj z osmim, ki bo potekalo prva dva tedna v juniju 2008, moralo obravnavati podaljšanje kar 25 mandatov posebnih poročevalcev, redna poročila posebnih poročevalcev in posamezna zaskrbljujoča stanja človekovih pravic v nekaterih državah in po nekaterih tematikah.

Z vidika EU so za 7. zasedanje Sveta za človekove pravice ključnega pomena obnova mandatov posebnih poročevalcev za Burmo/Mjanmar, Demokratično republiko Kongo, Demokratično ljudsko republiko Korejo in Somalijo. EU bo izkoristila možnosti, ki jih nudi Svet, tudi za opozarjanje na zaskrbljujoče stanje človekovih pravic drugod po svetu. V tem smislu se bo vključevala v interaktivne dialoge s posameznimi posebnimi poročevalci ter z visoko komisarko za človekove pravice. Interaktivni dialogi so pomemben nov instrument Sveta in EU si bo še naprej prizadevala za njegovo utrditev kot enega ključnih sredstev, ki jih nudijo redna zasedanja SČP za obravnavanje posameznih problematik.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci,

Kot vam je znano, je Slovenija med prioritete svojega predsedovanja uvrstila tudi medkulturni dialog. Zelo nas veseli, da bo tej tematiki posvečena ustrezna pozornost tudi na 7. zasedanju Sveta za človekove pravice. Povabilo posebnemu predstavniku Zavezništva civilizacij Sampaiu na srečanje pomeni krepitev zavedanja, da aktivnosti Zavezništva civilizacij prispevajo h krepitvi verske strpnosti, ki je ena od prioritet EU na področju človekovih pravic.
Dovolite mi, da izpostavim še eno izjemno pomembno dogajanje v okviru Sveta za človekove pravice. Gre za začetek Splošnega periodičnega pregleda, ki mu EU pripisuje zelo velik pomen, saj naj bi ta instrument nudil možnost pregleda stanj človekovih pravic po vseh državah članicah OZN pod enakimi pogoji. Članice EU, ki bodo podvržene temu mehanizmu že to pomlad (april in maj), se na pregled že temeljito pripravljajo. Zavzemali se bomo za maksimalno transparentnost in učinkovitost procesa, saj bo način, kako se bo pregled izvajal, pomembno vplival na kredibilnost Sveta za človekove pravice v celoti.

Hvala lepa.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.02.2008