Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Januar

16.01.2008

Državni sekretar za evropske zadeve Janez Lenarčič: Izjava Sveta EU o poročilu o predlogu Sklepa Sveta EU o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (EUROPOL) na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta


Predsednik, cenjene poslanke in poslanci,

slovensko predsedstvo se zahvaljuje poslancu Díazu De Meri Garcìi Consuegri za njegovo poročilo o predlogu sklepa Sveta o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (EUROPOL), ki ga je pripravila Komisija. Svet o osnutku sklepa trenutno še razpravlja in predsedstvo se bo pri teh razpravah sklicevalo na omenjeno poročilo cenjenega poslanca. Predsedstvo upošteva pomisleke poročevalca, zlasti kar zadeva varstvo podatkov in demokratični nadzor nad Europolom.

Dokončno oblikovanje sklepa Sveta do junija 2008 je ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedstva. Cilj sklepa, ki bo nadomestil Konvencijo o Europolu, je izboljšati operativno in upravno delovanje Europola, tako da se bo lahko hitro odzival na nove izzive. Pomemben napredek sta dosegli že predhodni predsedstvi, tj. nemško in portugalsko, na podlagi česar so bila dokončno oblikovana poglavje I "Ustanovitev in naloge", poglavje II "Sistemi za obdelavo podatkov", poglavje III "Skupne določbe o obdelavi informacij", poglavje VI "Organizacija", poglavje VII "Vprašanja zaupnosti" in poglavje IX "Druge določbe".

Slovensko predsedstvo se bo v razpravah zato osredotočilo na še odprta poglavja, in sicer:

  • poglavje IV: Odnosi s partnerji
  • poglavje V: Varstvo in varnost podatkov
  • poglavje VIII: Proračunske določbe – spremljanje in ocenjevanje
  • poglavje X: Prehodne določbe
  • poglavje XI: Končne določbe

Predsedstvo bo ob razpravah o odprtih poglavjih v skladu s sklepi Sveta z dne 12. junija 2007 posebno pozornost namenilo iskanju zadovoljivih rešitev za naslednja vprašanja:

  1. odvzem imunitete uradnikom Europola, ki sodelujejo v skupnih preiskovalnih enotah,
  2. načelo rotacije in možnost, da zaposleni v Europolu, ki sodelujejo v skupnih preiskovalnih enotah, dobivajo navodila od vodje enote, ter
  3. proračunska nevtralnost.

Skupine strokovnjakov so začele razprave o posameznih navedenih vprašanjih, nadaljujeta pa jih Delovna skupina za Europol in Odbor po členu 36. Ključna elementa teh razprav bosta izboljšanje operativnih zmogljivosti Europola in spoštovanje načela proračunske nevtralnosti. Predsedstvo namerava doseči dogovor o teh vprašanjih pred koncem prvega četrtletja 2008.

Predsedstvo bo tudi natančno spremljalo dogajanje v zvezi z načrtom izvajanja. V tem načrtu izvajanja so opredeljene ključne točke, ki jih je treba zaključiti, če naj se sklep Sveta o Europolu začne uporabljati s 1. januarjem 2010. Začetne razprave o izvedbenih ukrepih se bodo začele v prvi polovici leta 2008.

Hvala.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 17.01.2008