Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Januar

21.01.2008

Govor ministra za javno upravo dr. Gregorja Viranta na odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve


Velja govorjena beseda

Z velikim veseljem se danes, med slovenskim predsedovanjem, na temo boljše zakonodaje obračam na Odbor. Odbor za pravne zadeve že dolgo z zanimanjem sledi pripravi boljše zakonodaje in igra učinkovito vlogo s tem, da podpira agendo tako v Evropskem parlamentu, kot v drugih institucijah. Pozdravljam udeležbo Odbora in v imenu slovenskega predsedstva bi rad povedal, da se moji kolegi in jaz veselimo konstruktivnega dela z vami v naslednjih šestih mesecih.

Slovensko predsedovanje sovpada z odločilno fazo v razvoju agende za boljšo zakonodajo. Drugo strateško poročilo Komisije, ki naj bi bilo sprejeto konec meseca januarja, daje možnost, da se pregleda dosedanji napredek in  identificirajo področja, kjer morajo institucije Evropske unije narediti še več. Dejanja povedo več kot besede, zato upam, da bomo med slovenskim predsedovanjem priča več primerom uporabe načel boljše zakonodaje in postopkov, ki bodo prispevali k boljšim izidom politik, ki bodo občutno vplivale na konkurenčnost podjetij v Evropski uniji.

Slovensko predsedstvo ima torej močno agendo za boljšo zakonodajo, ki bo ena izmed naših najpomembnejših prioritet. Tako bo kot pomembna tema predstavljena na Svetu za konkurenčnost v februarju in maju, kakor tudi na sestanku Evropskega sveta v marcu. V nadaljevanju bom predstavil naše cilje za napredek na ključnih delovnih področjih.

Na področju odprave administrativnih ovir bo v letu 2008 pomembno zagotoviti, da se bo merjenje na 13 prioritetnih področjih, ki so določena v Akcijskem načrtu Komisije, nadaljevalo z namenom doseči  cilj 25% do leta 2012. Ravno tako je pomembno, da ta iniciativa čim prej privede do rezultatov, kjer je to mogoče. S tem v mislih, bi radi videli, da Komisija  redno, ko se identificirajo pomembne ovire, pripravlja predloge za odpravo le-teh in dobro sodeluje tudi s predstavniki podjetij, ki pošiljajo tudi predloge za zniževanje administrativnih stroškov preko spletnega portala. Opogumlja me napredek, ki je bil narejen na področju prava družb in vsekakor se bomo trudili, da bomo tekom slovenskega predsedovanja izvedli čim več poenostavitev zakonodaje. Istočasno bo predsedstvo dalo prednost zagotovitvi dogovora glede izvedbe drugega paketa (»fast track«) ukrepov za odpravo administrativnih ovir Komisije, kjer bo to mogoče. Verjamem, da to naznanja močno politično sporočilo o zavzemanju Sveta za boljšo zakonodajo na splošno in še posebej za odpravo administrativnih ovir.  Svet in Parlament sta dobro sodelovala pri tem paketu ukrepov in veselim se nadaljnjega sodelovanja v naslednjih mesecih.

Upamo, da bomo na področju poenostavitev obstoječe zakonodaje evropske skupnosti dosegli znaten napredek s predlogi, ki smo jih podedovali od portugalskega predsedstva, kakor tudi z novimi, ki bodo sprejeti med slovenskim predsedovanjem.  Mnogi izmed teh predlogov bodo imeli znatno gospodarsko korist, tako da je pomembno, da se o predlogih dogovorimo kakor hitro bo mogoče, da bodo podjetja čim prej občutila koristi. To bo vidno znamenje, da je iniciativa Evropske unije za pripravo boljše zakonodaje resnično dobra.

V zvezi z odpravo administrativnih ovir in poenostavitvijo zakonodaje, bi rad povedal, da visoko cenim vložek podjetij pri oblikovanju predlogov. Navsezadnje so podjetja tista, na katere zakonodaja vpliva in ki so zaradi tega najbolj poklicana, da predlagajo kako bi bili postopki lahko manj obremenjujoči zanje hkrati pa bi še vedno dosegali cilje politik. Ta vrsta sodelovanja je nekaj, kar uspešno izvajamo v Sloveniji na nacionalni ravni in upam, da bo Komisija dobro izkoristila predloge, ki jih prejema preko svojega spletnega portala za odpravo administrativnih ovir kakor tudi od Skupine (High Level Group) neodvisnih deležnikov, ki jo vodi Edmund Stoiber.

Slovensko predsedstvo bo prispevalo tudi na tem področju. 17. aprila bomo skupaj z Evropsko komisijo in UEAPME na Bledu gostili mednarodno konferenco o boljši zakonodaji in odpravljanju administrativnih ovir, s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih.  Ciljno občinstvo tega dogodka so oblikovalci politik in mala podjetja po vsej Evropski uniji. Ključen izid bo dogovoriti število konkretnih predlogov za poenostavitve zakonodaje in odpravo administrativnih ovir, ki se bo predal Komisiji.

Tretje področje, na katerem se bo slovensko predsedstvo trudilo za znaten napredek bo ocena učinkov predpisov. Zagotovili bomo, da bo Svet, ko bo analiziral predloge predpisov, kar najbolje izkoristil oceno učinkov predpisov Komisije. Poleg tega se veselim, da bo Komisija posodobila smernice za oceno učinkov predpisov, da bodo odsevale priporočila neodvisne presoje, predstavljene v lanskem letu. Razširitev obsega ocene učinkov predpisov na vse pomembne predloge - vključujoč komitologijo - boljše posvetovanje in zgodnejša priprava ocene učinkov predpisov, bodo pomembni dejavniki za izboljšanje kakovosti ocene učinkov predpisov Komisije.

Omeniti je treba tudi večji obseg med-institucionalnega sodelovanja pri oceni učinkov predpisov. To je področje, ki je bilo za Svet težko, saj ni bil zmožen izpolniti svojih obveznosti, da bi se lotil ocene učinkov samostojnih dopolnil predlogov Komisije. Evropski parlament ima boljši pregled nad dogajanjem v smislu priprav in sredstev za začetek dela. Verjamem, da se Svet lahko veliko nauči od pristopa Parlamenta.

Na začetku sem omenil prispevek Odbora k debati o zakonodajni reformi v Evropski Uniji. To zelo pozdravljam in z velikim zanimanjem sem  prebral vaše zadnje poročilo o monitoringu uporabe prava Skupnosti. Učinkovita izvedba in uporaba prava Skupnosti v državah članicah je seveda pomemben del iniciative za boljšo zakonodajo. Jasnost pravnih obveznosti, na koga vplivajo in kako bo zakonodaja uveljavljena, je pomembno za podjetja.  Nejasne pravne obveznosti lahko povečajo stroške, saj bo pristop podjetij  k usklajevanju nenaklonjen tveganju. Podobno se lahko več naredi, da se zagotovi enakomerno usklajevanje med državami članicami s skupnim pristopom k izvajanju. To je še posebej pomembno za podjetja, ki delujejo v več kot eni državi članici. Razlike v izvajanju in uveljavitvi v državah članicah povzročajo zmedo in spet lahko dodajo nepotrebne stroške podjetjem. Bolj enotna izvedba v državah članicah, na osnovi minimalnih pravnih zahtev bi rešila ta problem in pripomogla k izboljšanju konkurenčnosti podjetij na notranjem trgu.

Iz povedanega sledi, da bo naslednjih šest mesecev zelo delovnih in polnih izzivov. Vendar sem prepričan, da bo to za slovensko predsedstvo zelo ugodno obdobje, saj ima možnost resnično pripomoči k agendi za boljši zakonodajo s tem, da zagotovi, da ima agenda občutne ekonomske koristi za podjetja Evropske unije.

Hvala lepa!

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.01.2008