Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Januar

24.01.2008

Radovan Žerjav: Predstavitev programa slovenskega predsedovanja glede na uredbo o Galileu


Spoštovana gospa predsedujoča,

ga. Niebler, spoštovani člani odbora ITRE,

dame in gospodje,

ne želim vzeti preveč časa svojima dragima kolegoma, ministru Vizjaku in ministrici Kucler Dolinarjevi, saj oba danes predstavljata izjemno ambiciozen program. Toda kot prometni minister sem hotel izkoristiti to priložnost in priti v vaš odbor ter skupaj z vami načeti vprašanje evropskih programov satelitske navigacije Galileo in Egnos, pri katerih morata Evropski parlament in Svet oblikovati pravno podlago za nadaljnji uspešen razvoj Galilea kot projekta javnega sektorja.

Zaradi prizadevanj nemškega in portugalskega predsedstva ter Evropske komisije v preteklem letu nam je skupaj z vami uspelo evropski program satelitske navigacije premakniti z mrtve točke. Zdaj sprejemamo pogumne korake in Galileo vračamo v javno odgovornost ter se s tem izogibamo neuspehu projekta, ki je za Evropsko unijo izjemno pomemben s strateškega in gospodarskega vidika.

Dogovor Sveta ECOFIN in Evropskega parlamenta iz lanskega novembra ter celostna odločitev, ki jo je teden pozneje o nadaljnjem razvoju Galilea sprejel Svet za transport, telekomunikacije in energijo (TTE), sta bila podlaga za hitro odločanje naših ustanov o zadnjem mejniku nove strukture Galilea, izvedbeni uredbi o Galileu.

Poleg proračunskih vprašanj je treba pravno urediti tri osrednja področja: politično odločanje o satelitskih navigacijskih programih in nadzor nad njimi, njihovo upravljanje ter načela javnega naročanja. Ustanove EU imajo ob podpori strokovnjakov in tehnikov v svojih rokah upravljanje projekta v vrednosti 3,4 milijarde evrov. To je izjemna odgovornost do industrije in predvsem do evropskih državljanov – še zlasti zato, ker moramo demokratično odločanje združiti z učinkovitim upravljanjem.

Povsem se zavedamo stališča Evropskega parlamenta do tega vprašanja. Jasno je, da se mora vaša odgovornost do državljanov, ki jo imate kot proračunski organ, še zlasti v povezavi s finančno tako obsežnim programom, izražati v upravljavski strukturi programov. Toda čeprav moramo zagotoviti demokratičnost, moramo poskrbeti tudi za to, da bo odločanje učinkovito in ne bo povzročalo nadaljnjih zaostankov pri izvedbi programa, kar bi povzročilo povečanje stroškov in izgubo konkurenčnosti.

Vaš odbor namerava 29. januarja glasovati o uredbi o Galileu. S parlamentom si želimo doseči dogovor že pri prvem branju, kar bi nam omogočilo, da uredbo sprejmemo na zasedanju Sveta TTE 7. in 8. aprila. Poročevalki ge. Barsi-Patacky sem zelo hvaležen za sodelovanje, ki izjemno pomaga pri pripravi uspešnih pogajanj. Slovensko predsedstvo se bo po najboljših močeh potrudilo, da se ta pogajanja čim prej uspešno končajo.

Rad bi se vam zahvalil za vašo pozornost in lahko povem, da se izjemno veselim konstruktivnega sodelovanja med našima ustanovama.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 24.01.2008