Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Januar

29.01.2008

Govor ministra Karla Erjavca na neformalnem srečanju generalnih direktorjev za obrambno politiko držav članic EU


Spoštovane dame in gospodje, cenjeni general, cenjeni častniki in ostali gostje!

V veliko veselje mi je, da vam lahko spregovorim na začetku vašega pomembnega srečanja. Dobro se zavedam njegovega pomena ter tudi dejstva, da je to prvo srečanje na področju evropske varnostne in obrambne politike, ki ga imamo možnost gostiti tu na Brdu v Sloveniji. Dobrodošli pri nas in želim vam prijetno bivanje v Sloveniji !

Prepričan sem, da ste seznanjeni s prednostnimi nalogami našega predsedovanja, zato le-teh ne bom posebej predstavljal, želim pa izpostaviti nekatere vsebine, ki neločjivo povezujejo evropsko varnostno in obrambno politiko s širšimi zelo pomembnimi  programskimi prioritetami Evropske unije, kot so naprimer širitev ter Lizbonska pogodba, podnebne spremembe, prost pretok znanja, medkulturni dialog. Le varna in stabilna Evropa ter varno in stabilno širše okolje lahko nudi možnosti za nadaljno gospodarsko rast in razvoj ter s tem osnovo za te prioritete.

Zahodni Balkan je regija, v kateri opravlja EU zelo pomembno nalogo in tu dejansko dokazuje svoje zmogljivosti v kontekstu EVOP operacij. Zaradi neposredne bližine ter zgodovinskih, kulturnih, gospodarskih in političnih vezi je stabilnost v tej regiji izjemnega pomena za EU in s tem tudi za Slovenijo. Le jasna in zagotovljena evropska perspektiva državam v regiji bo dokončno stabilizirala Zahodni Balkan. Vendar si brez rešitve kosovskega vprašanja, ki bi bila sprejemljiva vsem, ne znam predstavljati integracije te regije v EU. Cilj naše prisotnosti na Kosovu mora biti zagotovitev in uveljavitev spoštovanja človekovih pravic, pravne države in pravic manjšin. To so namreč vrednote Evrope.

Uspešnost operacije “Althea” v Bosni in Hercegovini priča po eni strani o dobrem sodelovanju med različnimi mednarodnimi organizacijami kot tudi o enotnosti članic EU in celo širše. Le enotnost lahko prinese “sinergijske” učinke in s tem uspeh. Prepričan sem, da bo tako tudi v operacijah na tleh najstarejše celine, na tleh Afrike. Etnični konflikti in humanitarne katastrofe se še naprej širijo po afriškem kontinentu in to povzroča zaskrbljenost mednarodne skupnosti. To je tudi razlog, da je slovenska vlada podprla moj predlog, da moramo, posebej pa še kot predsedujoči, prispevati svoj delež v operaciji “EUFOR” v Čadu/Centralno Afriški Republiki. Humanitarne katastrofe tam zadevajo nas vse. Zato si ne smemo dopustiti spodrsljaja, ki bi Evropo v svetovnih in afriških očeh pokazal v nekredibilni luči. Prav tako si želimo, da bo tudi operacija UNAMID čimprej polno operativna in predvsem uspešna. Seveda vse to ne bo možno brez uspešnega sodelovanja tako z Organizacijo združenih narodov in Afriško Unijo kot tudi z ostalimi mednarodnimi organizacijami.

Vojaške zmogljivosti EU in Evropska obrambna agencija sta za nadalnjo krepitev EVOP izrednega pomena. Doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili kot najpomembnejše v HG 2010, bo nemogoče brez odpravljanja pomankljivosti pri oblikovanju naših skupnih ambicij, kar pa bi posledično pomenilo, da ne bomo sposobni izvajati tako vojaške kot civilne operacije v prihodnje. EDA in Vojaški odbor EU lahko s skupnimi napori storita veliko, da bodo naši načrti zmogljivosti kvalitetni in naravnani v prihodnost. Prav tako menim, da usklajen razvoj civilnih in vojaških zmogljivosti veliko prispeva k stabilnejšemu in varnejšemu strateškemu okolju. Veselim se izjemnega napredka Evropske obrambne agencije, kot tudi napredka pri izdelavi načrta razvoja zmogljivosti. Prepričan sem, da bodo strateške načrtovalne zmogljivosti omogočale večjo fleksibilnost in usklajenost ter tudi odzivnost EU.

Določen napredek je bil storjen na področju sodelovanja med strateškimi partnerji, čeprav je možno narediti še korak naprej. Le tesen dialog z OZN, NATO in AU lahko zagotavlja pomemben napredek in s tem okrepi pomen partnerskega sodelovanja. Pridobljene izkušnje iz sodelovanja med Natom in EU v BiH in tudi drugje, so lahko pri tem dragocena izkušnja. Zavedam se sicer, da je hitre premike v izboljšanju sodelovanja težko pričakovati, pa vendar menim, da ni potrebe za podvajanje, saj neizprosna realnost v operacijah zahteva od nas komplementarnost in racionalnost. Brez iskanja inovativnih rešitev sem prepričan, da napredka ne bo.

Pri vseh teh pomembnih nalogah pa ne smemo pozabiti na vprašanje človekovih pravic, še posebej položaju otrok in žensk v oboroženih spopadih, ker nam izkušnje kažejo kako pomembni vprašanji sta to.

Ker je za nas posebna prioriteta Zahodni Balkan smo se odločili organizirati ob koncu našega predsedovanja neformalno srečanje ministrov za obrambo jugo-vzhodne Evrope junija letos, ki bo po mojem mnenju dalo dodaten napredek integriranju ZB.

Spoštovani, pred vsemi nami je veliko izzivov in čaka nas trdo delo, pa vendar sem prepričan, da nam bo vsem skupaj – združenim in enotnim – tudi uspelo.

Hvala vam za pozornost in želim vam uspešno delo!

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.01.2008