Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Junij

17.06.2008

Govor za tiskovno konferenco ob 40. obletnici carinske unije


Izjava namestnice stalnega predstavnika RS pri EU Mary Veronice Tovšak Pleterski

 

Spoštovana poslanka Fortujeva, spoštovani komisar Kovacs,

v veliko veselje mi je, da se vam lahko danes v imenu slovenskega predsedstva pridružim na tiskovni konferenci, na kateri proslavljamo 40. obletnico carinske unije.

Carinska unija je bila eden prvih mejnikov EU in ostaja eden ključnih stebrov, na katerem temeljita Evropska unija in njen notranji trg. Notranje meje so odpravljene, a to ne pomeni, da je dela za carinske uslužbence manj. Carinske službe EU opravijo skoraj 20 odstotkov celotne svetovne trgovine. To pomeni, da gre letno skozi evropska pristanišča in letališča več kot dve milijardi ton blaga. Carina vsako leto obravnava več kot 120 milijonov carinskih deklaracij.

In to so bili razlogi, ki so spodbudili posodobitev carinskega zakonika EU. Slovensko predsedstvo je nadaljevalo delo prejšnjih predsedstev in skupaj z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom nam je uspelo doseči sprejetje temeljnih zakonodajnih aktov. Odločba Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o e-carini in posodobljeni carinski zakonik sta bila že objavljena v Uradnem listu: odločba o e-carini že velja, posodobljeni carinski zakonik pa bo začel veljati čez natančno teden dni (v torek, 24. junija). Zakonodajna akta prinašata bistveno poenostavljene carinske postopke, ki bodo pripomogli h krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

S posodobitvijo carinskega zakonika, ki usmerja v e-poslovanje, bodo prihranki ob popolni uveljavitvi sistema, ki je pričakovana v letu 2009, najmanj 2,5 milijarde evrov letno. V primerjavi z dodatnimi letnimi stroški v višini 40 do 50 milijonov evrov, ki bodo potrebni za posodobitve sistema do leta 2013, se bo naložba v posodobljeni carinski sistem povrnila že v letu 2010.

Evropska carina z aktoma stopa v 21. stoletje: carinski postopki bodo cenejši in hitrejši, pravila bodo enostavnejša in prilagojena sodobnemu elektronskemu poslovanju carinskih uprav, posledično pa bomo s tem povečali zaščito in varnost evropskih državljanov.

Izjemno pomembno je, da vstopamo v 40. obletnico carinske unije z novo, sodobno carinsko zakonodajo. Za predsedstva za nami, za Evropsko komisijo in Evropski parlament pa bo pomemben izziv tudi učinkovita izvedba zakonodaje, uveljavljene med slovenskim predsedovanjem.

Dovolite mi, da na koncu še omenim, da so med slovenskim predsedovanjem, natančneje maja, finančni ministri sprejeli tudi sklepe Sveta o nadaljnjem razvoju carinske unije. Države članice so soglašale, da ima carina osrednjo vlogo pri nadzoru nad izvozom in uvozom blaga ter nad celotno dobavno verigo. Carina mora namreč ohraniti ravnotežje med varstvom, varnostjo družbe in zaščito finančnih interesov Evropske skupnosti in držav članic na eni strani ter na drugi strani zagotoviti pospešitev zakonite trgovine in krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Hvala.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 17.06.2008