Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Junij

18.06.2008

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta: Izjava državnega sekretarja Janeza Lenarčiča v imenu Sveta EU o pripravah na Vrh EU–Rusija


 

Spoštovani predsednik, cenjene poslanke in poslanci!

V veliko zadovoljstvo mi je, da vam danes lahko predstavim priprave na enaindvajseti vrh EU–Rusija, ki bo potekal konec tega meseca, 26. in 27. junija, v mestu Hanti Mansisk v zahodni Sibiriji.

Po mnenju predsedstva je prihajajoči vrh prava priložnost za obe strani, da odpreta novo poglavje v medsebojnih odnosih. Predvsem moramo biti pripravljeni izkoristiti morebitni pozitivni zagon, ki bi ga lahko v odnose med EU in Rusijo prinesel novoizvoljeni ruski predsednik Medvedjev.

Osrednji cilj vrha je seveda začetek pogajanj z Rusijo o novem okvirnem sporazumu. Predsedstvo je zelo veselo, da je Svet 26. maja sprejel pogajalski mandat EU za novi sporazum. Predsedstvo si je v preteklih mesecih skupaj s Komisijo na najvišji ravni močno prizadevalo za razrešitev preostalih problemov na strani EU. Med pogajanji, ki bodo zdaj sledila, pogajanji za novi sporazum si bo EU prizadevala še bolj poglobiti tesno sodelovanje z Rusijo na vseh področjih, ki so v skupnem interesu, in se hkrati tudi soočiti s tistimi vprašanji, kjer se naša stališča razlikujejo.

Poleg tega bo srečanje na vrhu kot ponavadi priložnost za oceno napredka pri izvajanju štirih skupnih prostorov. Dovolite mi, da zelo na hitro izpostavim njihove glavne značilnosti:

Kar zadeva prvi, skupni gospodarski prostor, se bomo na vrhu zavzeli za uporabo mehanizma zgodnjega opozarjanja na področju energije. Ponovno bomo izpostavili, da je za tuje naložbe v Rusiji izredno pomembna vzpostavitev predvidljivih in ustaljenih pravil. Poleg tega namerava EU poudariti, da se uradna pogajanja o poglobljenem in celovitem sporazumu o prosti trgovini lahko začnejo takoj, ko bo Rusija dokončno pristopila k Svetovni trgovinski organizaciji. Kar zadeva dolgotrajni problem zaračunavanja taks za prelete čez Sibirijo, se bo EU še naprej zavzemala za podpis obstoječega sporazuma.

V okviru drugega skupnega prostora, ki se nanaša na območje svobode, varnosti in pravice,  namerava EU izraziti zaskrbljenost zaradi stanja na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v Rusiji, zlasti ob izvedbi nedavnih volitev. Naj dodam, da tu predsedstvo v celoti deli zaskrbljenost z Evropskim parlamentom. Vrh bo tudi priložnost za oceno napredka pri izvajanju sporazumov o vizumskih olajšavah in ponovnem sprejemu.

V okviru tretjega skupnega prostora, t. j. zunanje varnosti, bo EU prednostno izpostavila, da so za nadaljnje sodelovanje znotraj skupnega sosedstva potrebna konkretnejša dejanja. Še zlasti bomo poudarili, da si mora Rusija prizadevati za rešitev spora v Pridnestrju in Gruziji. Ob tem želimo pozdraviti sodelovanje Rusije v operaciji EUFOR v Čadu ter se dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju v okviru evropske varnostne in obrambne politike.

Kar zadeva četrti skupni prostor – raziskave, izobraževanje in kulturo – pa bomo na vrhu lahko pozdravili prvo srečanje Stalnega partnerskega sveta za raziskave, ki je potekalo maja v Sloveniji.

Nenazadnje bo vrh tudi priložnost za preučitev aktualnih mednarodnih vprašanj, kot so zamrznjeni konflikti, Bližnji vzhod, Iran, Afganistan in drugo.

Spoštovane poslanke in poslanci!

Naj zaključim z naslednjim: pomemben poudarek na vrhu bo posvečen tudi prizadevanju obeh strani za stabilen in demokratičen razvoj držav v skupni soseščini. Za reševanje problemov, ki so v evropskem in ruskem interesu in ki zadevajo obe strani, zlasti glede zamrznjenih konfliktov, je konkretno sodelovanje med EU in Rusijo v okviru skupnega sosedstva bistvenega pomena.

S tem bom končal in bom z zanimanjem prisluhnil vaši razpravi.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.06.2008