Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Junij

24.06.2008

Govor državne sekretarke Romane Tomc na zasedanju Odbora za pravice žensk in enakost spolov v Evropskem parlamentu


 

Spoštovana predsednica,

spoštovane članice in člani odbora,

spoštovani vsi,

 

na začetku se vam v imenu ministrice za delo, družino in socialne zadeve, ki danes zaradi drugih obveznosti ne more biti z nami, najlepše zahvaljujem za povabilo na zasedanje odbora. Slovensko predsedovanje Svetu EU se te dni bliža koncu, hkrati pa tudi 18-mesečno predsedovanje tria, to je Nemčije, Portugalske in Slovenije. Z veseljem vam bom na začetku predstavila dosežke slovenskega predsedovanja pri enakosti spolov.

Že januarja sta bila dva pomembna dogodka, ministrska konferenca in neformalno srečanje ministric in ministrov za enakost spolov. Sklepi ministrske konference Odprava spolnih stereotipov: Misija mogoče oziroma nemogoče so vključeni v sklepe, ki jih je Svet sprejel na junijskem zasedanju. V njih je poudarjeno, da so spolni stereotipi eden najtrdovratnejših vzrokov za neenakost med spoloma v vseh obdobjih in na vseh življenjskih področjih. Z njimi se morajo spopadati vsi odgovorni dejavniki.

Najpomembnejši dogodek predsedstva v zvezi z enakostjo spolov je bil neformalno srečanje ministric in ministrov, pristojnih za to področje. Glavna tema srečanja je bila udeležba žensk v družbi ter krepitev njihove vloge in položaja, ministrice in ministri pa so obravnavali tri teme. Z vidika prihajajočih volitev v Evropski parlament so razpravljali o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti žensk in moških pri političnem odločanju in krepitvi odgovornosti Evropske unije pri uresničevanju tega cilja. Druga tema je bila namenjena krepitvi vloge in položaja deklic, predvsem z vidika odprave rasnega razlikovanja zaradi spola v izobraževanju ter doseganja lizbonskih ciljev zaposlovanja. Tretja tema pa je bila namenjena krepitvi odgovornosti Evropske unije in držav članic za spodbujanje enakosti spolov pri razvojnem sodelovanju.

S ponosom lahko povem, da smo napredek dosegli tudi pri pekinških izhodiščih za ukrepanje. Svet je sprejel nove kazalnike in politične usmeritve za spremljanje in izboljšanje položaja deklic v evropski družbi. Kot prvo predsedstvo do zdaj pa smo pregledali izvajanje že sprejetih kazalnikov in na junijskem zasedanju vnovič potrdili politično zavezo za nadaljnjo krepitev ukrepov za doseganje uravnotežene zastopanosti spolov pri političnem odločanju.

Eden od pomembnih ciljev slovenskega predsedstva je bil tudi krepitev vključevanja načela enakosti spolov v vse pomembne politične postopke in področja na državni, evropski in mednarodni ravni.

O vidiku enakosti spolov pri prožni varnosti ter o krepitvi vloge moških pri usklajevanju poklicnega in družinskega ter zasebnega življenja so ministrice in ministri razpravljali na neformalnem srečanju za zaposlovanje in socialne zadeve. Usklajeno poklicno in zasebno življenje je bila tudi tema konference predsedstva Delo za mlade – blaginja za vse.

Ponosni smo tudi, da se je zaveza za izvajanje Evropskega pakta za enakost spolov ter odpravljanje vrzeli med ženskami in moškimi pri zaposlovanju in na trgu dela okrepila v Smernicah za izvajanje politik zaposlovanja v naslednjem krogu lizbonske strategije, ki so politično soglasje dobile na junijskem zasedanju Sveta EPSCO. Posebej je poudarjena potreba po odpravi razlik v plačah žensk in moških, saj sedanja vrzel kaže na neposredno zapostavljanje žensk ter obstoj strukturnih neenakosti na trgu dela.

Na podlagi izsledkov delavnice Družini prijazne znanstvene kariere, ki jo je priredila delovna skupina Sveta za raziskave na neformalnem zasedanju Odbora za znanost in tehnološke raziskave (CREST), je maja 2008 Svet za konkurenčnost sprejel sklepe o družini prijaznih znanstvenih karierah: k integriranemu modelu.

Pomembno in zahtevno delo je naše predsedstvo opravilo tudi pri usklajevanju in oblikovanju stališč EU na zasedanju komisije Združenih narodov za status žensk ter pri pripravi in izvedbi spremljevalnih  dogodkov. V sodelovanju z Evropsko komisijo je predsedstvo pripravilo dogodek o financiranju za enakost spolov in krepitvi vloge žensk z vidika evrosredozemskega partnerstva in carigrajskega procesa. Sodelovali pa smo tudi pri dogodku tria predsedstev pod pokroviteljstvom Nemčije, ko smo razpravljali o stereotipih in spolnih vlogah.

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje,

Slovensko predsedstvo navedenih dosežkov nedvomno ne bi moglo doseči brez tesnega in izredno dobrega sodelovanja tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije. Naše sodelovanje se je začelo še pred začetkom nemškega predsedovanja, ko smo določili skupne usmeritve in cilje pri enakosti spolov za celotno 18-mesečno obdobje. Svoje zaveze smo okrepili v dveh izjavah tria. Prva, K enakosti spolov v Evropski uniji, je bila podpisana na neformalnem ministrskem srečanju v Nemčiji, druga, K enakosti spolov v Evropski uniji – v kontekstu lizbonske strategije, pa na neformalnem ministrskem srečanju na Portugalskem.

Države tria smo se tudi zavezale, da bomo ob koncu vseh treh predsedovanj ocenile in ovrednotile dosežke skupnega dela ter njihov prispevek k spodbujanju enakosti spolov in uresničevanju ciljev Evropskega pakta za enakost spolov, Načrta Evropske komisije za enakost med ženskami in moškimi ter Lizbonske strategije.

Danes vam predstavljamo naše 18-mesečno delo o enakosti spolov, ki pa se tukaj seveda ne konča. Naše dejavnosti in dosežki so nedvomno pripomogli k večji politični vidnosti enakosti spolov na evropski in mednarodni ravni, pa tudi na državnih ravneh. Zato sem prepričana, da se bodo dejavnosti za preseganje vseh neenakosti med spoloma ter spodbujanje enakih možnosti žensk in moških na vseh področjih življenja samo še krepile in da smo na pravi poti k enakosti spolov v Evropski uniji.

Ob tej priložnosti se vam tudi najlepše zahvaljujem za vaše plodno sodelovanje, za obiske v Sloveniji ter udeležbo na dogodkih predsedstva.

Hvala lepa!

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 24.06.2008