Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Marec

11.03.2008

Uvodni nagovor - poročanje državnega sekretarja g. Matjaža Šinkovca o rezultatih Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC) 10.3.2008


Velja govorjena beseda!

 

Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci in poslanke,

v čast mi je, da lahko ponovno spregovorim v Odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta, vas seznanim z razpravo in rezultati včerajšnjega zasedanja Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose ter z vami izmenjam mnenja glede vsebin omenjenega zasedanja.

Teme včerajšnjega Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose so bile priprave na zasedanje Evropskega sveta, ki se bo sestal 13. in 14. marca, razprava o stanju pogajanj v Svetovni trgovinski organizaciji/Razvojna agenda iz Dohe, Gruzija, Zimbabve, Iran, Bližnji vzhod in Zahodni Balkan.

Svet je sprejel sklepe o STO/DDA, Zimbabveju, Zahodnem Balkanu in kot točki A o Afganistanu in Pakistanu.

Tokratni Svet je bil v delu o splošnih zadevah posvečen pripravam na zasedanje Evropskega sveta (o čemer bo Svet podal izjavo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta jutri).

Svet je opravil razpravo o zadnjem osnutku sklepov Evropskega sveta, ki so bili državam članicam posredovani v petek, 7.3., in ki je nastal na podlagi intenzivnih in konstruktivnih debat v Coreper v preteklih treh tednih.

Predsedstvo si je po najboljših močeh prizadevalo tako ali drugače upoštevati vse glavne politične pomisleke delegacij. Obenem smo želeli ohraniti besedilo uravnoteženo, jedrnato in berljivo. Zato ni bilo mogoče v celoti sprejeti vseh podrobnih sprememb, ki so jih predlagale delegacije.

Vsebina sklepov Evropskega sveta bo pokrivala tri glavna področja: lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta, podnebne spremembe in energetiko ter stabilnost finančnih trgov, po potrebi pa tudi zunanjepolitične dogodke.

S področja Lizbonske strategije si prizadevamo predvsem za učinkovit in odmeven zagon drugega cikla prenovljene strategije za obdobje 2008-2010.

Ugotavljamo, da Lizbonska strategija prinaša pozitivne rezultate, predvsem pri nižanju brezposelnosti in izboljšanju ekonomskega okolja, zato si prizadevamo, da tudi prenova cikla ohrani zagon in se osredotoči na izvajanje reform znotraj obstoječe strukture.

Ne glede na to bodo sklepi podali nekatere pomembne usmeritve oz. posodobitve: (1) ustvarjanje 5. svoboščine in poudarek na kreativnosti v okviru stebra znanje in inovacije, (2) poudarek na malih in srednjih podjetjih ter follow-up pregleda notranjega trga v okviru stebra podjetniškega okolja ter (3) poudarek na prožni varnosti v okviru socialnega stebra.

Hkrati želimo ohraniti osrednjo vlogo integriranih smernic v okviru Lizbonske strategije in si zato prizadevamo, da bi tako široke smernice ekonomskih politik kot tudi smernice za zaposlovanje potrdili kot celoto na spomladanskem Evropskem svetu.

Sklepi bodo pozvali tudi k pričetku razprave o morebitni novi oz. prenovljeni strategiji po letu 2010.

Na področju energetsko-podnebnih vprašanj bo zasedanje Evropskega sveta dalo politično usmeritev za nadaljnjo obravnavo predstavljenega zakonodajnega svežnja.

Želimo, da bi ES podal politične usmeritve za obravnavo svežnja (temeljna načela) in potrdil časovnico dela za njegov sprejem:

  • Temeljna načela bodo omogočila nadaljnje vsebinsko delo na svežnju; izrazita želja predsedstva je, da ES potrdi »osnovno arhitekturo« predloga EK ter da s tem omogoča sprejem končnega dogovora na osnovi predloga Komisije – karkoli drugega bi pomenilo, da se glede stališč vračamo bistven korak nazaj (v leto 2007).
  • Časovnica: želja je, da pogajanja o svežnju napredujejo do junijskega zasedanja Evropskega sveta ter da je skupno stališče DČ sprejeto do konca leta 2008. Pomembno je, da se zakonodajni sveženj sprejme do konca trenutnega mandata Evropske komisije in Evropskega parlamenta t.j. sredi leta 2009, saj bi edino to omogočilo izpolnjevanje mednarodne časovnice.

Evropski svet bo pozdravil tudi poročilo generalnega sekretarja/visokega predstavnika za SZVP Solane in Evropske komisije glede vpliva podnebnih sprememb na mednarodno varnost ter podal usmeritve za njegovo nadaljnjo obravnavo.

Sklepi obravnavajo tudi trenutno mednarodno finančno situacijo, predvsem na podlagi dosedanjega dela finančnih ministrov (Svet ECOFIN) ter vmesnega poročila Evropske komisije. Pričakujemo, da bo Evropski svet podal politične usmeritve za obravnavo tematike v prihodnje v okviru obstoječih struktur.

Po opravljeni izmenjavi mnenj med ministri je Predsedstvo prepričano, da bo lahko v obravnavo Evropskemu svetu predložilo besedilo, ki bo sprejemljivo za vse voditelje držav oziroma vlad.

Naj vas obvestim, da bo večerja ministrov za zunanje zadeve prvi dan zasedanja Evropskega sveta posvečena Afganistanu.

Seja o zunanjih odnosih se je začela z obravnavo točke o Svetovni trgovinski organizaciji/Razvojni agendi iz Dohe (DDA). Sprejeti so bili tudi sklepi.

Za pogajanja o Razvojni agendi iz Dohe je letošnje leto odločilno. Komisar Mandelson je predstavil stanje pogajanj in izpostavil zadeve, ki so najpomembnejše za EU. To so dostop do trgov, trgovinske olajšave in doseganje ugodnega rezultata za najmanj razvite države (the Least Developed Countries). V razpravi je bil poudarjen pomen enotnosti in solidarnosti ter podpore Evropski komisiji v vlogi pogajalca ter ponovno poudarjen interes, da se doseže vsestranski, ambiciozen in uravnotežen rezultat na vseh področjih v okviru pogajanj v zvezi z Razvojno agendo iz Dohe (DDA), za kar si morajo prizadevati vsi partnerji, v sorazmerju s svojo stopnjo razvoja. Sprejeti sklepi izražajo enotnost držav članic v njihovi podpori Evropski komisiji in njenemu pristopu v pogajanjih s partnerji v Svetovni trgovinski organizaciji. Predsedstvo bo skupaj s Komisijo zagotavljalo, da bo Evropski parlament v celoti obveščen o napredku v pogajanjih.

Ministri so razpravljali o položaju v Gruziji, predvsem v zvezi s parlamentarnimi volitvami, ki so v tej državi napovedane maja 2008. Generalni sekretar in visoki predstavnik za SZVP Solana je poudaril, da morajo gruzinske oblasti zagotoviti, da pri skorajšnjih volitvah ne bo prišlo do podobnih nepravilnosti kot so se dogajale pri nedavnih predsedniških volitvah. Solana je izrazil tudi zaskrbljenost zaradi odločitve Ruske federacije za umik omejevalnih ukrepov do Abhazije, ki so bili vzpostavljeni leta 1996. Svet bo še nadalje pozorno spremljal razmere v Gruziji. Svet je pozdravil paket ukrepov za premagovanje primanjkljajev na področju volilnega sistema, medijev in ozaveščanja volivcev v Gruziji, ki jih je pripravila Komisija v sodelovanju s Svetom Evrope, EUSR Semnebyem in vrsto lokalnih partnerskih organizacij. Ministri so izmenjali mnenja o prednostih pogajanj o vizumskih olajšavah in o pripravah na pogajanja o trgovinskem sporazumu ter poudarili pomen regionalnega sodelovanja na južnem Kavkazu.

Ministri so razpravljali o situaciji v Zimbabveju pred napovedanimi parlamentarnimi volitvami 29. marca. Izrazili so zaskrbljenost nad humanitarnimi, političnimi in gospodarskimi razmerami v državi. Glede na to, da napotitev volilne opazovalne misije ni bila mogoča, je komisarka Ferrero Waldner predstavila načrte Komisije za delno opazovanje volitev, vsaj na dan le-teh. Svet v sprejetih sklepih vlado Zimbabveja poziva, naj  zagotovi izvedbo volitev v skladu z mednarodnimi pravili in standardi. Svet nadalje podpira predsednika Mbekija pri njegovih prizadevanjih za izboljšanje odnosov med zimbabvejsko vlado in opozicijo; EU kot najpomembnejši donator ohranja obveze do zimbabvejskega ljudstva.

Ministri so o Iranu govorili na podlagi nove resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1803 in izpostavili potrebo po njeni čimprejšnji implementaciji. V skladu z dvotirnim pristopom EU so izpostavili tudi potrebo po dialogu s civilno družbo in še močnejših stališč glede zadev s področja varovanja človekovih pravic.

Ena osrednjih tem včerajšnjega srečanja je bila široka razprava o Zahodnem Balkanu, s poudarkom na zadnjih dogajanjih na severu Kosovu in v Srbiji, ki je na poti k novim volitvam. Ministri so ugotovili, da kljub določenim napetostim na Kosovu in v Srbiji, ni izbruhov nasilja v regiji. Napotitev pripadnikov EULEX poteka v skladu z operativnim načrtom. Za ohranjanje stabilnosti je pomembno nadaljevanje dejavnosti UNMIK v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN št. 1244 na celotnem ozemlju Kosova (vključno z nadzorom meje in s carinsko službo na meji s Srbijo) ter vzpostavitev obeh EU misij prav tako na celotnem ozemlju Kosova. Svet je podprl delovanje posebnega predstavnika EU in vodjo Mednarodnega civilnega urada Pietra Feitha, ki poziva k ne-nasilju in proti vzpostavljanju paralelnih struktur na Kosovu.

Svet je v sklepih o Bosni in Hercegovini pozdravil odločitev usmerjevalnega odbora Sveta za uresničevanje miru, da bo urad visokega predstavnika nadaljeval z delom, dokler ne bodo izpolnjeni potrebni cilji in pogoji za njegovo zaprtje. Poleg tega je pozval oblasti, naj si prizadevajo za čim prejšnjo izpolnitev vseh štirih pogojev, ki so potrebni za podpis stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, pozdravil pa je tudi namero Evropske komisije, da z Bosno in Hercegovino v kratkem začne dialog o vizumih. V povezavi s prehodom Pakta o stabilnosti za Jugovzhodno Evropo v Svet za regionalno sodelovanje so zunanji ministri v sklepih poudarili pomembnost regionalnega sodelovanja ter izrazili podporo Svetu za regionalno sodelovanje. Izpostavili so tudi, da je regionalno sodelovanje pomembno za evropsko perspektivo Zahodnega Balkana.

Evropski svet je decembra lani potrdil, da je prihodnost Zahodnega Balkana v Evropski uniji. Predsedstvo si bo prizadevalo za nadaljnje približevanje regije Evropski Uniji in v tej luči podpira ukrepe in pobude, ki jih je v svojem Sporočilu o Zahodnem Balkanu prejšnji teden predstavila Evropska komisija. Predsedstvo še zlasti podpira spodbujanje neposrednih stikov preko vizumske liberalizacije in štipendiranja, razvoj civilne družbe ter pomoč za krepitev gospodarskega razvoja regije.

Na kosilu so ministri govorili tudi o situaciji na Bližnjem vzhodu. GS/VP Solana je poročal o svojem nedavnem obisku v regiji. Situacija na terenu je izjemno težavna. Čeprav se mirovni proces nadaljuje na formalni ravni, ni pravega napredka pri vsebini. Pozitivna novica je, da je val nasilja trenutno zaustavljen. Ministri so se dotaknili tudi situacije v širši regiji, kjer je zaskrbljujoč predvsem položaj v Libanonu.

Kot rečeno v uvodu, je Svet kot točki A sprejel sklepe o Afganistanu in Pakistanu.

Svet v sklepih o Afganistanu ponovno potrjuje zavezo EU dolgoročni podpori državi in poudarja trajno vključenost EU v razvoj Afganistana, ki zajema tako programe držav članic v okviru dvostranskega sodelovanja kot tudi strategijo pomoči ES (Evropskih skupnosti). Svet v sklepih poziva k nadaljnjemu napredku na področju človekovih pavic in dobrega upravljanja. V Afganistanu je bil napredek že storjen s policijsko misijo EU, katere namestitev naj bi bila končana do konca marca. Svet prav tako podpira dogovor, sklenjen na zasedanju Skupnega odbora za spremljanje in usklajevanje februarja v Tokiu, o pripravi mednarodne konference o pregledu napredka in izvajanju Afganistanskega dogovora.

V sklepih o Pakistanu Svet ugotavlja, da so februarske volitve pomenile pomemben korak v smeri demokratičnega razvoja Pakistana, ter izraža podporo državi pri oblikovanju in krepitvi ključnih dejavnikov sodobne in demokratične države. EU podpira Pakistan pri krepitvi demokratičnih institucij, pri varovanju človekovih pravic in temeljnih vrednot ter pri boju proti ekstremizmu.

Ob robu zasedanja so potekala srečanja EU-Svet Evrope, trojka EU-Albanija, Svet za sodelovanje z Ukrajino in Pridružitveni svet z Alžirijo.

Hvala za vašo pozornost.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 12.03.2008