Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Marec

11.03.2008

Ustno vprašanje z razpravo o ukrepih po pregledu Lamfalussyjevega postopka – Izjava državnega sekretarja Janeza Lenarčiča v imenu Sveta EU


Spoštovana predsednica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve Pervenche Berès, spoštovane poslanke in poslanci!

Naj poudarim, da je po mnenju predsedstva ključen odziv na trenutne razmere na finančnih trgih dosledno izvajanje treh programov dela, ki jih je Svet sprejel še pod portugalskim predsedstvom.

Kakor se boste spomnili, je Svet v sestavi ECOFIN lani oktobra sprejel poročilo in niz sklepov, omenjenih v ustnem vprašanju. Tem sklepom je priložen časovni načrt. Naj tukaj na kratko opozorim na glavne usmeritve naših prizadevanj.

Prva zadeva postopke in načela za izboljšanje sodelovanja in ravnanja ob čezmejnih finančnih krizah. Eden ključnih ciljev na tem področju je dokončno oblikovanje in podpis novega memoranduma o soglasju, ki bo določal skupna načela in smernice za okrepljeno sodelovanje na področju kriznega upravljanja. Predsedstvo pričakuje, da bo memorandum dokončan med neformalnim zasedanjem Sveta ECOFIN prihodnji mesec v Sloveniji.

Druga glavna usmeritev dela na področju ukrepov za finančno stabilnost zadeva orodja za preprečevanje kriz, krizno upravljanje in reševanje kriz. Oktobrski časovni načrt pravzaprav obravnava vse ugotovljene pomanjkljivosti, in sicer: predpise o državni pomoči, sisteme zajamčenih vlog, pravila o likvidacijskem postopku in omejitve prenosov sredstev – vse v čezmejni razsežnosti.

Naj na kratko preidem še na sklepe o pregledu Lamfalussyjevega postopka, sprejete na decembrski seji Sveta ECOFIN, in priloženi časovni načrt. Ta tema je v nekaterih točkah sicer povezana s prizadevanji za finančno stabilnost, vendar pa dolgoročna vprašanja nadzora nad čezmejnimi finančnimi skupinami nimajo veliko opraviti s trenutnimi razmerami na trgu. Te zadevajo predvsem nacionalne nadzornike in terjajo njihovo prilagajanje v razmerah, ko se finančni trgi stalno razvijajo. Pri tem želim poudariti mnenje predsedstva, da za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev potrebujemo povečano konvergenco pri nadzoru, pri čemer mislimo predvsem na konvergenco nadzorniških praks in ne nujno na konvergenco nadzornih institucij.

V zvezi z odzivom akterjev ekonomske politike na trenutne razmere na finančnih trgih pa dovolite, da izpostavim prepričanje Sveta, da pripada primarna odgovornost za korekcije zasebnemu sektorju. Šele če bi se ta izkazal za nezmožnega sprejemati učinkovite ukrepe, bi morali nastopiti z zakonodajnimi pobudami.

Svet ECOFIN je vprašanje finančne stabilnosti obravnaval na svoji zadnji seji 4. marca. O tem vprašanju bo konec tega tedna govoril tudi Evropski svet in upam, da bo izrazil soglasje z doseženim napredkom. Svet ECOFIN bo še naprej podrobno spremljal razmere. Že v nekaj tednih se bo na aprilskem neformalnem srečanju finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank nadaljevala obravnava gospodarskih razmer in napredka na področju konvergence pri nadzoru. Z veseljem pa bomo prisluhnili tudi predlogom Evropskega parlamenta na tem področju.

Hvala.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 12.03.2008