Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Maj

16.05.2008

Uvodni nagovor ministrice Marjete Cotman na 7. evropskem srečanju oseb, ki se soočajo z revščino


Velja govorjena beseda!

Spoštovane udeleženke in udeleženci 7. srečanja,
spoštovani gostje! 

Vse prav prisrčno pozdravljam v imenu slovenskega predsedstva. Najprej bi se zahvalila vsem našim soorganizatorjem 7. srečanja oseb, ki se soočajo z izkušnjo revščine, še posebej predstavnikom Evropske mreže za boj proti revščini (EAPN), direktorju Fintan-u Farrell-u in njegovi ekipi. Moja zahvala gre tudi Evropski komisiji, ki srečanje finančno podpira, in belgijski vladi, ki nam je dala na voljo prostore, kjer se bomo danes in jutri pogovarjali o temi, ki nas vse najbolj skrbi – o revščini. 

Moram priznati, da bi raje videla, da se nam o revščini ne bi bilo potrebno več pogovarjati. Evropa je v zadnjih desetletjih razvila različne uspešne sisteme držav blaginje. Vendar pa žal, vsi skupaj ugotavljamo, da je revščina v 21. stoletju še vedno prisotna in da se ponekod še celo povečuje.

Na tem mestu ne bom navajala statističnih podatkov, ki konec koncev za vsakega posameznika med vami in vaše družinske člane niso pomembni. Ustvarjanje pogojev za dostojno in kakovostno življenje vsakega posameznika je namreč po mojem mnenju tisto, kar nas najbolj zanima. Pri tem moramo upoštevati skupne evropske vrednote kot so: solidarnost in kohezija, enake možnosti in boj proti vsem oblikam diskriminacije, ustrezno zdravje in varnost na delovnem mestu, splošen dostop do izobraževanja in zdravstvenega varstva, kakovost zaposlitve, vključevanje civilne družbe in trajnostni razvoj.

Predvsem pa je vrednota delo. Delo, ki ni le zaslužek, temveč delo, ki gradi človekovo dostojanstvo in daje varnost. Vključevanje na trg dela vseh, ki so za delo sposobni, je zato eden ključnih ciljev na evropski ravni. Na drugi strani pa moramo zagotoviti ustrezno socialno zaščito in varnost tistim, ki ne morejo delati.

 

Spoštovani!

Revščina in socialna izključenost sta zelo kompleksna in večplastna problema tako družbe kot posameznika, ki se z revščino sooča. Zato se ju moramo lotiti skupaj. Izkušnje preteklih tovrstnih srečanj kažejo, da je sodelovanje predstavnikov nacionalnih vlad in Evropske komisije, evropskih nevladnih organizacij, socialnih partnerjev in drugih pomembnih akterjev v boju proti revščini zelo dragoceno pri izmenjavi izkušenj z ljudmi, ki se soočajo z revščino. Takšno sodelovanje je pomembno za izboljšanje politik in praks, ki vplivajo na vsakodnevno življenje ljudi z izkušnjo revščine.

Zadnje razprave o prenovljeni socialni agendi potrjujejo, da moramo vztrajati na vključevanju in upoštevanju socialnih ciljev v vseh politikah EU. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo ti cilji imeli podporo ljudi.

Vsi želimo imeti možnosti za čim boljši lastni razvoj skozi vse življenje; vsi potrebujemo dostop do izobraževanja, kakovostnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva in drugih storitev splošnega pomena. In nenazadnje, vsi potrebujemo solidarnost: potrebujemo jo takrat, ko ne moremo poskrbeti zase, družba kot celota pa jo potrebuje neprenehoma za svoj obstoj in razvoj.

Že na lanskem 6. srečanju, ki ga je pred nami soorganiziralo nemško predsedstvo, je bilo ugotovljeno, da so tovrstna srečanja nova priložnost za specifičen vpogled v izvajanje različnih procesov in politik na ravni EU. V središču pozornosti niso politiki in akademiki, temveč ljudje, ki najbolje poznajo svoje težave. Na poti do zagotavljanja čim večje socialne vključenosti je vsaka beseda in vsako mnenje pomembno. Zato se mora vsak truditi, da to mnenje izrazi in prispeva k  socialni Evropi, ki ne dovoli socialne izključenosti! 

 

Gospe in gospodje!

Letošnje srečanje ima naslov Štirje stebri v boju proti revščini. To so: socialne storitve, storitve splošnega pomena, stanovanjska politika in minimalni dohodek.

In zakaj navedeni stebri? Zato, ker ste jih na lanskem srečanju izpostavili kot posebej pereče. Zato ta področja potrebujejo naš skupni prispevek in razmislek. Poleg tega jih je mogoče umestiti v trenutno odprto razpravo o notranjem trgu in liberalizaciji storitev ter razpravo o določitvi evropskega minimalnega dohodka kot evropskem socialnem standardu.

V prizadevanjih na EU ravni želimo ohraniti vlogo, ki jo imajo storitve splošnega pomena v družbi in pomen, ki ga imajo za ljudi. Prav tako želimo spodbuditi kakovost in dostopnost do storitev. S tem se bo nedvomno izboljšala kakovost življenja državljanov v Evropski uniji.

To je eden izmed glavnih ciljev, ki jih podpira tudi slovensko predsedstvo. Poseben poudarek pri tem dajemo socialnim storitvam. Podpiramo predlog Evropske komisije za oblikovanje skladnega evropskega okvirja za socialne storitve. Zavzemamo se tudi za dogovor o splošnih načelih kakovosti socialnih storitev splošnega pomena na ravni EU. 

Z zanimanjem bomo poslušali tudi vaša mnenja v zvezi z vprašanji, povezanimi s stanovanjsko politiko in minimalnim dohodkom.

Pri iskanju ustreznih rešitev potrebujemo vašo pomoč. Prepričana sem, da boste v dveh dneh, ki sta pred nami, delovni in uspešni; da boste znali prisluhniti in da vas bodo slišali in razumeli. Da bomo skupaj iskali poti iz vaših vsakdanjih stisk in našli izhode.

Želim vam plodno razpravo. Hvala za pozornost.
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 16.05.2008