Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Maj

20.05.2008

Govor ministra mag. Radovana Žerjava na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta


Velja govorjena beseda!

Spoštovane poslanke in poslanci,
poročevalca ga. Ticau in g. Grosch,
spoštovani vsi drugi navzoči!

Evropska komisija je v juliju 2007 objavila predloge zakonodajnih aktov, in sicer uredb o pogojih za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, o dostopu do mednarodnega trga cestnega prevoza in o dostopu do mednarodnega trga avtobusnih prevozov. Portugalsko predsedstvo je začelo obravnavo predloga uredbe, ki bo uredila dostop do mednarodnega trga prevoza blaga, slovensko predsedstvo pa jo je nadaljevalo in odprlo še druga dva dosjeja. Vzporedno z delom v delovni skupini smo se lotili neformalnih pogovorov s poročevalcema v Evropskem parlamentu.

Na aprilskem zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo (TTE) smo ministri opravili politično razpravo o svežnju najpomembnejših vprašanj in ugotovili:

  • v povezavi z uredbo za dostop do trga prevoza blaga je ključno vprašanje kabotaža. Večina držav članic je načelno podprla kompromisno rešitev, ki omogoča tri kabotažne vožnje v sedmih dneh po raztovoru v državi članici gostiteljici. Vendar pa je več delegacij, tudi s podporo Komisije, zahtevalo, da se zaradi izogibanja praznim vožnjam dodatno omogoči še tranzitna kabotaža. Predsedstvo si zdaj prizadeva, da se v Svetu najde kompromisna rešitev;
  • glede uredbe, ki bo uredila dostop do poklica, je treba najti kompromis v zvezi z nacionalnim elektronskim registrom in upravljavcem prevoza;
  • v zvezi z uredbo o mednarodnih avtobusnih prevozih pa je treba nadaljevati razpravo na ravni delovne skupine. Dogovorili smo se, da bodo rešitve iz drugih dveh uredb smiselno uporabljene tudi pri tej.

Slovensko predsedstvo namerava na zasedanju Sveta TTE 13. junija 2008 v zvezi z vsemi tremi predlogi uredb doseči politično soglasje. Poudariti želim, da bomo pri tem kar najbolj sodelovali z Evropskim parlamentom in poskušali čim bolj zbližati naša stališča.

Hočemo prispevati k utrditvi in zaokroženju enotnega trga. Menim, da je hitro rastoči cestnoprometni sektor eden izmed temeljev enotnega trga, prostega pretoka blaga in ljudi ter da je posodobitev zakonodaje Skupnosti nujna za izboljšanje učinkovitosti in nadzora ter za zagotovitev poštene konkurence. Slovensko predsedstvo popolnoma podpira cilje, ki jim sledijo predlogi vseh treh uredb.

Poudariti želim, da se slovensko predsedstvo zaveda obstoječih omejitev na prometnem trgu EU, zato je zavezano ne samo k okrepitvi pravil in kontrolnih mehanizmov za kabotažo, ampak tudi k uveljavitvi enotnih določb glede dostopa do poklica. Zlasti z elektronskimi registri lahko povečamo učinkovitost in preglednost našega poslovanja ter bistveno zmanjšamo administrativno breme.

Na koncu želim izreči zahvalo poslankam in poslancem Evropskega parlamenta, posebno poročevalcema ge. Ticau in g. Groschu, za izjemno izmenjavo mnenj. Ponovno zatrjujem, da bo slovensko predsedstvo naredilo vse, kar je v naši moči, da najdemo ravnotežje med različnimi interesi in hkrati zagotovimo, da bodo rešitve, ki jih bomo sprejeli, omogočile evropski cestnoprometni industriji izboljšati učinkovitost in postati konkurenčnejša. Na tem mestu izražam upanje in željo, da se bo ustvarjalni dialog nadaljeval in da bo soglasje z Evropskim parlamentom doseženo kar najhitreje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 20.05.2008