Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Maj

21.05.2008

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta - Izjava državnega sekretarja Janeza Lenarčiča v imenu Sveta EU o razmerah v Burmi/Mjanmaru


Spoštovane poslanke in poslanci!

Vsi smo še vedno zelo pretreseni zaradi človeškega trpljenja, ki ga je uničujoči ciklon Nargis povzročil revnemu in zatiranemu prebivalstvu Burme/Mjanmara. Globoko sočustvovanje EU smo izrazili v izjavah, ki smo jih objavili takoj po nesreči.

EU je nemudoma obljubila sredstva za nujno pomoč pri reševanju humanitarnih potreb. Do sedaj so zaveze Unije presegle 60 milijonov evrov. Ob tem je treba poudariti, da bo obljubljena vsota dopolnila že obstoječo precejšnjo pomoč Unije Burmi. Dostop do prizadetih območij in hitra razdelitev pomoči ostajata ključnega pomena.

Prejšnji torek je predsedstvo v tesnem sodelovanju s komisarjem Louisom Michelom sklicalo izredno sejo Sveta EU. Ministri za razvoj so soglašali z ugotovitvijo, da obstaja nevarnost še večje tragedije, če burmanske/mjanmarske oblasti ne bodo pripravljene sodelovati. Razmere so še zmeraj kritične. Svet EU je zato pozval burmanske/mjanmarske oblasti, naj ljudem v hudi stiski z nujnimi ukrepi olajšajo dostop do pomoči.

Svet EU pozdravlja prizadevanja komisarja Louisa Michela, da bi oblasti v Burmi/Mjanmaru prepričal o nujnosti in nevtralnosti humanitarne pomoči. Hkrati obžalujemo, da oblasti Burme/Mjanmara niso bile pripravljene izkoristiti vse pomoči, ki sta jo Evropska unija in mednarodna skupnost pripravljeni ponuditi.

Svet EU je izrazil tudi polno podporo generalnemu sekretarju Združenih narodov in vsem pobudam organov Združenih narodov, ki bi prispevale k reševanju humanitarnih potreb burmanskega ljudstva. Pozdravljamo tudi predvideni jutrišnji obisk generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona v Burmi/Mjanmaru.

Svet EU je vprašanje razmer v Burmi sprožil tudi na vseh političnih srečanjih z azijskimi partnerji v zadnjih dneh. V teh pogovorih Unija zagovarja nevtralno in nepristransko naravo mednarodne humanitarne pomoči. Azijske države smo pozvali, naj isto sporočilo posredujejo po vseh svojih komunikacijskih poteh.

19. maja so se v Singapuru sestali zunanji ministri držav članic ASEAN. Predsedstvo EU je pred tem sestankom v državah ASEAN predalo demaršo. V njej je države v regiji pozvalo, naj uporabijo vpliv pri burmansko/mjanmarskih oblasteh ter pozovejo k odprtju meja za dostavo humanitarne pomoči in za humanitarne delavce.

O humanitarnih razmerah v Burmi/Mjanmaru in o oviranem dostopu humanitarnih strokovnjakov ter humanitarne pomoči na prizadeto območje bo v ponedeljek, 26. maja 2008,  tekla razprava na Svetu za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC).

 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Burma/Mjanmar še naprej ostaja prednostna točka razprav v Svetu EU tudi zaradi političnih razmer v državi. Dejstvo, da vojaška hunta kljub velikanskim razsežnostim humanitarne katastrofe ni takoj odpovedala izvedbe nacionalnega referenduma, je zaskrbljujoče. Menimo, da bi to lahko vodilo do nepravilnosti v postopku sprejemanja nove ustave. Zaskrbljeni smo tudi zaradi poročil o vse hujšem ustrahovanju v obdobju priprave referenduma.

EU je tudi zelo razočarana, ker oblast ni upoštevala niti prizadevanj Združenih narodov za bolj vključujoč in verodostojen prehod v demokracijo. EU bo še naprej podpirala prizadevanja Organizacije združenih narodov.

Nazadnje bi vas rad opozoril, da je Unija 29. aprila obnovila skupno stališče, sprejeto novembra 2007. Obnovljeno stališče, ki je bilo sprejeto kot odziv na nasilno zatiranje mirnih protestov, odslej vključuje strožje omejevalne ukrepe proti Burmi.

Hvala lepa.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.05.2008