Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Maj

21.05.2008

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta - izjava državnega sekretarja Janeza Lenarčiča v imenu Sveta EU o napredku Turčije


Spoštovane poslanke in poslanci!

Dovolite mi, da se najprej zahvalim Evropskemu parlamentu, zlasti spoštovani poslanki Rii Oomen-Ruijten, za poročilo o napredku Turčije v letu 2007. Dejavna prizadevanja Parlamenta pri širitvenem procesu so pomemben prispevek k razpravi o širitvi, v tem primeru predvsem k razpravi o pristopnem procesu Turčije.

Slovensko predsedstvo si na podlagi napredka v letu 2007 prizadeva za nadaljnji premik v procesu približevanja. V Svetu trenutno poteka razprava o preostalih osmih poročilih o pregledu usklajenosti zakonodaje (t. i. screening-ih). Če bodo tehnične priprave dobro napredovale, bomo na junijski pristopni konferenci med EU in Turčijo morda lahko odprli dve novi poglavji.

Kar zadeva reformni proces v Turčiji, se strinjamo z oceno Parlamenta, da je leto 2008 odločilno za ta proces, zato Turčija te priložnosti ne bi smela zamuditi. Revidirano pristopno partnerstvo, sprejeto februarja letos, opredeljuje prednostna področja, kjer bi morala država pospešiti reforme. Dejanski napredek v sami državi bo neposredno vplival na nadaljnje ukrepe v pogajalskem procesu.

Ob tem bi želel poudariti, da delimo zaskrbljenost Parlamenta zaradi uvedbe postopka proti Stranki za pravičnost in razvoj (AKP). Predsedstvo je dalo izjavo, v kateri poudarja, da je delitev oblasti na izvršilno in sodno vejo temeljno načelo demokratičnih družb, ki ga je treba spoštovati. Razvoj dogodkov bomo pozorno spremljali. Upamo, da bo izid postopka ustrezal demokratičnim standardom in načelom pravne države. Reforme ne smejo zastati zaradi trenutnega razvoja dogodkov, ampak se morajo nadaljevati. Za to pa sta nujno potrebna soglasje in kompromis.

Dovolite mi, da se v nadaljevanju dotaknem še nekaterih vidikov zagotavljanja temeljnih svoboščin in spoštovanja človekovih pravic, področja, na katerem so čimprejšnje reforme v državi posebnega pomena.

V zvezi s svobodo izražanja pozdravljamo nedavne spremembe 301. člena Kazenskega zakonika. Te pomenijo konstruktiven premik v pravo smer, vendar je za dejansko zagotovitev svobode izražanja potrebno, da se ta člen tudi ustrezno izvaja. Poleg omenjenih sprememb bi bilo treba uskladiti z evropskimi standardi tudi nekatere druge določbe.

Kar zadeva svobodo veroizpovedi, pozdravljamo sprejetje Zakona o ustanovah, ki je prav tako korak v pravo smer. Hkrati poudarjamo, da je treba sprejeti zakonodajni okvir, ki bo zagotovil verski pluralizem v skladu z evropskimi merili.

Izid lanskoletne ustavne krize je potrdil ključni pomen demokratičnega procesa v civilno-vojaških odnosih. Vendar pa imajo vojaške sile še vedno znaten političen vpliv. Utrditi je treba civilni demokratični nadzor nad vojsko ter dodatno okrepiti nadzor parlamenta nad izdatki na obrambnem področju.

Glede razmer na jugovzhodu države odločno obsojamo vse teroristične napade in izražamo solidarnost s turškim ljudstvom. Podpiramo prizadevanja Turčije, da zaščiti svoje prebivalstvo in se bori proti terorizmu. Hkrati opozarjamo, da sta upoštevanje določil mednarodnega prava ter prizadevanje za ohranitev miru in stabilnosti v tem delu sveta ključnega pomena.

 

Spoštovane poslanke in poslanci!

Kot je znano, Unija napredek Turčije pri pripravah na pristop ocenjuje na podlagi izpolnjevanja kopenhagenskih političnih meril in določil pogajalskega okvira za Turčijo. Svet EU bo napredek ocenjeval tudi glede na izvajanje Dodatnega protokola k Ankarskemu sporazumu. V zvezi s tem obžalujemo, da Turčija še ni izpolnila te obveznosti in tako ni bilo napredka v smeri normalizacije odnosov z Republiko Ciper.

Med pomembne vidike za napredek v pristopnih pogajanjih nedvomno sodijo tudi prizadevanja za dobre sosedske odnose in za mirno reševanje sporov v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov.

Hvala za vašo pozornost. Z veseljem bom prisluhnil razpravi.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.05.2008