Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave v mednarodnih organizacijah

03.03.2008

Organizacija združenih narodov - Svet za človekove pravice (Ženeva)

Izjava njegove ekscelence dr. Dimitrija Rupla, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije

Velja govorjena beseda!

Spoštovani gospod generalni sekretar,
spoštovani predsednik Sveta,
spoštovana visoka komisarka,
gospe in gospodje,

v veliko čast mi je, da lahko ob 60. obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah v imenu Evropske unije in držav kandidatk nagovorim Svet za človekove pravice. Splošna deklaracija ostaja "skupni standard dosežka" tudi danes v enaki meri, če ne še bolj kakor pred šestdesetimi leti, ko je bila sprejeta.  Še vedno nas navdihuje v naših prizadevanjih za človekovo dostojanstvo in enakost za vse.

Od sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah (SDČP) je univerzalnost človekovih pravic in temeljnih svoboščin dosegla tudi splošno priznanje.  To je prav gotovo razlog za praznovanje.  S tem ko si lahko pravice in svoboščine razlagamo na različne načine, pa še naprej zaostajamo pri njihovem izvajanju.   Celovito izvajanje človekovih pravic ostaja cilj za vse regije sveta in nobena regija ne more zahtevati posebne obravnave ali se vesti pokroviteljsko do človekovih pravic.

 

Spoštovani gospod predsednik,

letos bomo praznovali tudi petnajsto obletnico sprejetja Dunajske deklaracije in akcijskega načrta, s katerima je bila vzpostavljena podlaga za naše razumevanje in načrte v sodobnem in svetovnem kontekstu človekovih pravic.  Evropska unija v celoti priznava medsebojno povezanost in odvisnost vseh človekovih pravic: civilnih in političnih kakor tudi gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic skupaj s pravico do razvoja.  Na podlagi prvotne vizije te deklaracije nam ta obletnica daje priložnost za nadaljnjo krepitev neločljivosti vseh človekovih pravic.  

V drugi polovici letošnjega leta bo minilo tudi petnajst let od ustanovitve Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Ob tej slovesni obletnici želi Evropska unija izraziti tudi svoje globoko priznanje in občudovanje vodenju in viziji visoke komisarke za človekove pravice gospe Louise Arbour pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic.  Čestitamo ji za širitev Urada visokega komisarja, vključno z zagotovitvijo prisotnosti na krajih samih, prav tako pa za njena vztrajna prizadevanja za vključitev človekovih pravic  v širši sistem Združenih narodov. 

 

Spoštovani gospod predsednik,

pred manj kot dvema letoma sem se udeležil prvega zasedanja Sveta za človekove pravice, lani pa tudi 4. zasedanja Sveta na visoki ravni. Priča sem bil razvoju Sveta, vključno z izzivi njegove krepitve.

Lansko leto je bilo zelo pomembno za Svet za človekove pravice.  Zaradi zmožnosti sestajanja vse leto, možnosti za oblikovanje mandatov držav ali sklicevanje posebnih zasedanj so Svetu zagotovljeni trdni temelji, da postane najpomembnejši organ za človekove pravice v Združenih narodih.

 

Spoštovani gospod predsednik,

Evropska unija je bila med prvimi in stalnimi podpornicami vsestranskega rednega pregleda stanja človekovih pravic, ki ga je uvedel Svet. Veselimo se začetka vsestranskega rednega pregleda aprila letos.  Države članice Evropske unije se bodo lotile pregleda v dobri veri, resno in brez samozadovoljnosti. Najtežje je iskreno oceniti lastno uresničevanje človekovih pravic in vsestranski redni pregled naj bi pomagal narediti prav to:  s presojo naših dosežkov, izzivov in potreb pri izpolnjevanju norm in standardov človekovih pravic ter omogočanjem izmenjave informacij, nasvetov in najboljših praks v zvezi s tem.

Čeprav bo vsestranski redni pregled obravnaval stanje človekovih pravic v vseh državah, to seveda naj ne bi preprečilo Svetu proučitve stanja, ki zaradi njihove nujnosti ali resnosti zahteva pozornost Sveta zunaj vsestranskega rednega pregleda. To bo dalo ali odvzelo verodostojnost Svetu v odnosu do splošne javnosti. Ne smemo namreč pozabiti, da ljudje po vsem svetu veliko pričakujejo in da bodo Svet presojali po njegovi odzivnosti in učinkovitosti pri obravnavi vprašanj in razmer, povezanih s človekovimi pravicami. 

Evropska unija bo še naprej vključevala vse zainteresirane države in druge interesne skupine, da bi postal Svet za človekove pravice uspešen.  Svet bi moral postati telo, ki bi bilo sposobno hitro in učinkovito obravnavati tematske in nujne razmere ter vprašanja, značilna za posamezne države.

Evropska unija bo tudi nadaljevala delo pri pregledu pooblastil za posebne postopke.  Zavezujemo se, da bomo ustvarjalno sodelovali pri vseh prihodnjih pobudah, namenjenih spodbujanju varstva in uveljavljanja človekovih pravic.

 

Spoštovani gospod predsednik,

na tem zasedanju bo Evropska unija predstavila pobude za podaljšanje mandatov posebnih poročevalcev za Burmo/Mjanmar in za Demokratično ljudsko republiko Korejo. Stanje človekovih pravic v obeh državah si zasluži stalno pozornost Sveta.  Prav tako si bomo prizadevali za podaljšanje tehničnega sodelovanja in pomožnega mandata za DR Kongo ter mandata neodvisnega strokovnjaka za Somalijo.

Evropska unija je zelo zaskrbljena in bo namenila posebno pozornost poslabšanju stanja in najhujšim kršitvam človekovih pravic v Sudanu.  Želimo čestitati Uradu visokega komisarja za človekove pravice, ker je poslal poizvedovalno misijo v Kenijo, potem ko je tam po volitvah izbruhnil val nasilja, in pričakujemo čimprejšnje novice o tamkajšnjem zadnjem  razvoju dogodkov.   Še vedno smo zaskrbljeni zaradi poslabšanja stanja v Šrilanki, ki zagotavlja opazovalno misijo za varstvo človekovih pravic. 

Stalno pozornost moramo nameniti tudi najnovejšemu razvoju na Zahodnem Balkanu:  iz zapletene zgodovine zanikanja osnovnih človekovih pravic vsemu prebivalstvu na Kosovu je nastala nova država.  Pričakujemo, da bo Kosovo s svojim novim statusom spoštovalo obveznosti glede osebne varnosti vseh svojih državljanov in položaja pravic vseh etničnih manjšin. 

 

Spoštovani gospod predsednik,

jeseni leta 2007 je Generalna skupščina v New Yorku sprejela resolucijo o začasni opustitvi smrtne kazni. Zelo se strinjamo z razglasitvijo Generalne skupščine, ki so jo podprle 104 države iz vseh regij. To je še en pomemben ukrep pri svetovnem prizadevanju za dokončno odpravo smrtne kazni.

Preden končam, spoštovani gospod predsednik, mi, prosim, dovolite, da se dotaknem tudi medkulturnega dialoga, ki ga bo Svet za človekove pravice prav tako obravnaval.   Obisk visokega predstavnika Zavezništva civilizacij in medkulturni forum, ki ga bo Svet za človekove pravice organiziral med sedanjim zasedanjem, bosta zagotovila odlično priložnost za naše lastno razmišljanje o tem, kaj lahko vsak od nas stori za večje medsebojno razumevanje in krepitev predstave o univerzalnosti človekovih pravic.

V Evropski uniji smo leto 2008 namenili medkulturnemu dialogu. Upam, da bo naše delo na tem zasedanju Sveta za človekove pravice tudi navdahnilo letošnje geslo: "Združeni v raznolikosti." Vsem članicam tega Sveta, ki prihajajo z različnih območij, želim, da pri obravnavi resnih kršitev človekovih pravic delajo in nastopajo skupaj kot ena sama članica. Stanje človekovih pravic po svetu danes je naša skupna odgovornost.

Hvala lepa, gospod predsednik.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 03.03.2008