Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Notranji trg

Dobro delujoč notranji trg je bistveni element konkurenčnosti gospodarstva EU. Z vidika priložnosti in izzivov, ki jih ponuja globalizacija, je nadaljnje prizadevanje za boljše delovanje tega trga še toliko pomembnejše za podjetja v EU, ki se morajo prilagajati razmeram na svetovnem trgu. Zato je izjemnega pomena, da podjetniki, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih, zaupajo v notranji trg. Prav tako je pomembno, da tudi potrošniki okrepijo zaupanje vanj. Zaupljivi, obveščeni in usposobljeni potrošniki so namreč gonilna sila gospodarskih sprememb, saj njihova izbira spodbuja inovacije in učinkovitost.

Prosti pretok blaga je vsekakor osrednji steber notranjega trga ter gibalo konkurenčnosti in gospodarske rasti v EU, zato bo uveljavitev načela medsebojnega priznavanja z novo uredbo še naprej prispevala k odpravi nepotrebnih tehničnih ovir v trgovanju znotraj Skupnosti, tako pa h krepitvi notranjega trga.

Usklajevanje tehničnih zahtev za proizvode na ravni EU se je izkazalo za najboljše sredstvo odstranjevanja tehničnih ovir v trgovanju. V tem okviru imajo direktive »novega pristopa« pomembno vlogo pri ustvarjanju notranjega trga, saj vključujejo velik del proizvodov, ki se tržijo v več kakor 20 industrijskih sektorjih EU. Ta način temelji na medsebojnem zaupanju vseh sodelujočih, zato bo nova uredba, ki bo zagotovila skupen in pregleden pravni okvir glede akreditacije in nadzora trga, povečala medsebojno zaupanje sodelujočih. Tu velja omeniti zlasti mala in srednje velika podjetja, saj jim bo zagotovila ugodnejše zakonodajno okolje za delovanje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 04.01.2008