Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Proračun Evropske unije in proračunski nadzor

Slovenian Euro CoinsProračun Evropske unije določajo trije elementi:

  • prvi element so finančne perspektive, ki določajo porabo proračunskih sredstev za obdobje sedmih let;

  • drugi je odločitev o lastnih sredstvih, ki določi maksimalni znesek in vrsto prihodkov proračuna Evropske unije;

  • tretji je letni proračun, ki mora ostati v mejah, določenih s prvima dvema elementoma.

Letni proračun odobri proračunska sredstva in določa njihovo porabo po posameznih področjih.

Srednjeročne politične prednostne naloge Evropske unije so določene v Finančni perspektivi, ki je bila uvedena konec osemdesetih let. Predstavlja referenčni okvir letnega proračunskega postopka in zagotavlja nadzorovano rast porabe sredstev in uravnoteženost proračuna na ravni Evropske unije. Trenutna finančna perspektiva za obdobje 2007–2013 je bila sprejeta v letu 2006.

Proračun EU polnijo tri glavne kategorije prihodkov. Tradicionalni lastni viri so kmetijske dajatve in carine za uvoz dobrin iz držav, ki niso članice EU. Vir na osnovi DDV so sredstva iz naslova DDV, opredeljena z uporabo enotne davčne stopnje na harmonizirano davčno osnovo. Največji vir prihodkov (blizu 70 %) pa so prispevki držav članic na osnovi bruto nacionalnega dohodka (BND). Ta vir je definiran kot izravnalna postavka, tj. razlika med odhodki in ostalimi viri financiranja.

Med predsedovanjem Slovenije bomo glede proračuna EU na podlagi poročila Evropskega računskega sodišča zagotovili obravnavo razrešnice Evropski komisiji in agencijam za izvrševanje proračuna za leto 2006. Obenem bodo pripravljene tudi prioritete za proračun za leto 2009.

 

Reforma proračuna Evropske unije

Evropska komisija je 12. septembra 2007 predstavila Sporočilo »Reforma proračuna v spreminjajoči se Evropi«, s katerim začenja pripravo pregleda proračuna EU in njenega financiranja. Predlog glede reforme proračuna EU ga namerava Evropska komisija posredovati ob koncu leta 2008 ali v začetku leta 2009. Javna razprava, ki jo je sprožila Evropska komisija bo potekala do 15. aprila 2008. Maja 2008 pa bo potekala velika politična konferenca, kjer je pričakovati, da bo Slovenija na najvišji politični ravni zastopala Svet EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 03.01.2008