Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Finančni in kapitalski trgi

p-008484-00-6h_by_European_Commission1Za uspešno dinamično in konkurenčno gospodarstvo so pomembni integrirani finančni in kapitalski trgi, kar zajema pospeševanje čezmejne konkurence, izboljšanje dostopa do trgov, preglednost ter sistematično sodelovanje držav članic v zadevah nadzora.

Evropska komisija je decembra 2005 objavila Belo knjigo o finančnih storitvah, ki določa prednostne naloge do leta 2010. Države članice morajo obstoječa pravna določila prenesti v svojo nacionalno zakonodajo. Evropska unija je odgovorna za usmerjanje sodelovanja pri državnem nadzoru finančnih trgov  in institucij med državami članicami.

 

Solventnost II

Evropska komisija je 10. julija 2007 sprejela predlog direktive Solventnost II. Gre za zakonodajni predlog, ki predstavlja združitev 14 veljavnih direktiv s področja življenjskega in neživljenjskega zavarovanja, pozavarovanja, zavarovalnih skupin ter stečaju v skupno besedilo, kateremu je dodan tudi novi režim Solventnost II. Evropska komisija načrtuje implementacijo novega  režima Solventnost II do 31. oktobra 2012. Nova ureditev bo podobno kot pri bankah temeljila na treh stebrih, s poudarkom na upravljanju s tveganji ter le-tem prilagojeni višini zahtevanega kapitala. Glavne spremembe so predvidene na področju vzpostavitve sistema nadzora v zavarovalnicah, vodenja zavarovalniških družb, nadzora nad poslovanjem zavarovalnic, izračunavanja zavarovalno-tehničnih rezervacij ter definicije in obsega ustreznega kapitala, ki ga morajo zavarovalnice imeti glede na tveganja, katerim so izpostavljene pri svojem poslovanju. Slovenija si bo prizadevala za splošni pristop do konca svojega predsedovanja.

 

Investicijski skladi

Evropska komisija je konec leta 2006 objavila Belo knjigo o investicijskih skladih, v kateri je opredelila niz nujno potrebnih sprememb veljavne direktive o investicijskih skladih (t. i. UCITS direktiva). V marcu 2007 je objavila izhodiščne usmeritve glede oblike potrebnih prilagoditev in sprožila javno razpravo, na podlagi katere bo predvidoma spomladi 2008 predstavila zakonodajni predlog. Slovensko predsedstvo bo zagotovilo obravnavo predlagane direktive.

 

Finančna stabilnost in nadzor

Za nemoteno delovanje notranjega trga glede finančnih storitev je treba nujno razrešiti nekatera odprta vprašanja, vezana na finančno stabilnost in nadzor nad finančnim sistemom. Slovensko predsedstvo se bo pri tem posebej osredotočilo na upravljanje s krizami in na boljše sodelovanje med nadzorniki finančnega sistema pri reviziji t. i. Lamfalussyjevega procesa.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 03.01.2008