Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Postopek soodločanja

Postopek soodločanja, ki ga uvaja Pogodba o Evropski uniji, je bil zasnovan kot razširitev postopka sodelovanja. Čeprav v slednjem Svet, ki deluje soglasno, lahko ne upošteva mnenja Parlamenta, v postopku soodločanja te možnosti ni: če pride do nesoglasja, mora spravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov Sveta in Parlamenta, sestaviti tako besedilo, ki je sprejemljivo za obe ustanovi.

Postopek soodločanja ju postavlja v enakopraven položaj v njunih zakonodajnih vlogah. Svet torej ne more sprejeti skupnega stališča, če spravni postopek s Parlamentom ne uspe. Če ne pride do sporazuma, se lahko zakonodajni postopek prekine.

Soodločanje je postalo najpomembnejši proces v zakonodajni praksi in danes zajema naslednja področja:

 • nediskriminacija zaradi narodnosti (člen 12),
 • boj proti diskriminaciji zaradi spola, rasne ali etnične pripadnosti, religije ali vere, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti (člen 13(2)),
 • prosto gibanje in prebivanje (člen 18(2)),
 • prosto gibanje delavcev (člen 40),
 • socialna varnost delavca migranta (člen 42),
 • pravica do ustanavljanja (členi 44(1), 46(2), 47(1) in (2)),
 • vizumska, azilna, imigracijska in druge politike v zvezi s prostim pretokom oseb (člen 67(4) in (5)),
 • promet (člena 71(1), 80),
 • notranji trg (člen 95),
 • zaposlitev (člen 129),
 • carinsko sodelovanje (člen 135),
 • socialna politika (člen 137(2)),
 • enake možnosti in enaka obravnava (člen 141(3)),
 • uresničevanje odločitev v zvezi z Evropskim socialnim skladom (člen 148),
 • izobrazba (člen 149(4)),
 • kultura (razen priporočil) (člen 151(5)),
 • javno zdravje (člen 152(4)),
 • varstvo potrošnikov (člen 153(4)),
 • vseevropska omrežja (člen 156),
 • industrija (člen 157(3)),
 • ekonomska in socialna kohezija (člen 159),
 • Sklad za regionalni razvoj (člen 162),
 • raziskave in tehnološki razvoj (člena 166(1), 172),
 • poklicno usposabljanje (člen 150(4)),
 • okolje (člen 175(1) in (3)),
 • razvojno sodelovanje (člen 179(1)),
 • politične stranke na evropski ravni (člen 191),
 • dostop do dokumentov ustanov (člen 255(2)),
 • goljufija (člen 280),
 • statistika (člen 285)
 • ustanovitev nadzornega organa za varstvo podatkov (člen 286).
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007