Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Kandidatke za vstop v EU

Kandidatke za vstop v EU

Peti krog širitve EU, ki je bil izveden v dveh korakih (2004–2007), je bil najbolje pripravljen krog širitve Evropske unije do zdaj. Unija je leta 1993 prvič natančno določila pristopna merila. Da lahko država postane članica EU, mora v državi vladati stabilna demokracija, država mora spoštovati človekove pravice, imeti konkurenčno tržno gospodarstvo in mora biti sposobna prevzeti pravni red Skupnosti.

Danes Unija skrbno spremljala prizadevanja držav kandidatk za izpolnjevanje teh pogojev. Natančen nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za članstvo in različne oblike finančne pomoči so nove države članice dobro pripravile na vključitev v različne institucije in uspešno izvajanje predpisov EU.

EU odločno podpira nadaljnjo širitev. Pri tem je previdna, še zlasti pri prevzemanju kakršnih koli novih obveznosti in obljub, vendar pa spoštuje že obstoječe obveznosti in dane obljube državam, ki so že vključene v širitev. Obstoječa širitvena agenda zajema države zahodnega Balkana in Turčijo. To pomeni, da je bila tem državam ponujena možnost, da v bližnji prihodnosti postanejo članice EU.

Glede približevanja EU so države na različnih stopnjah. Trenutno imajo tri države status države kandidatke. Hrvaška in Turčija sta pogajanja o pristopu začeli 3. oktobra 2005, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija pa je postala država kandidatka decembra 2005, pristopna pogajanja pa se še niso začela.

Več informacij: Evropska komisija - Generalni direktorat za širitev zunanja povezava (v angleščini)

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007