Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Izjave SZVP

29.05.2008

Izjava predsedstva v imenu EU o Letni pregledni konferenci o Mednarodnem dogovoru z Irakom

EU pozdravlja Letno pregledno konferenco o Mednarodnem dogovoru z Irakom, ki bo v Stockholmu 29. maja 2008. Dejstvo, da bo ta dogodek gostila država članica EU, odraža močno podporo EU partnerstvu z iraško vlado in načelom Mednarodnega dogovora z Irakom, hkrati pa izpostavlja jasno zavezo EU, da bo pomagala pri politični in gospodarski obnovi Iraka.

EU ponovno potrjuje cilj, ki ga deli z iraško vlado, o varnemu, stabilnemu, demokratičnemu, uspešnemu in enotnemu Iraku, kjer se spoštujejo človekove pravice, ter svojo zavezanost neodvisnosti, suverenosti, enotnosti in ozemeljski celovitosti te države.

EU opozarja na svojo podporo Mednarodnemu dogovoru z Irakom in pozdravlja letno poročilo o pregledu (maj 2007–maj 2008) z naslovom "Nov začetek", ki opisuje napredek, dosežen od vzpostavitve Mednarodnega dogovora z Irakom, ter nakazuje, kako namerava iraška vlada zagotoviti nadaljnji napredek pri izvajanju dogovora. Širša vključenost mednarodne skupnosti, tudi iraških sosed, je ključnega pomena za nadaljnje doseganje dogovorjenih meril in spodbujanje trajnostnega razvoja.

EU podpira predlagana vzajemna prednostna področja za obdobje 2008–2009, ki jih je predlagala iraška vlada; poleg nacionalne sprave in nadaljnje konsolidacije gospodarstva in varnostnih razmer so to še človeški razvoj, človekove pravice, obnova in boj proti korupciji. EU je zaskrbljena zaradi položaja človekovih pravic v Iraku, predvsem občutljivih skupin, kot so otroci, ženske, verske in etnične manjšine, ter pozdravlja zavezanost iraške vlade, da bo izboljšala položaj po vsej državi. Večje spoštovanje človekovih pravic je bistveno za dosego sprave med različnimi skupnostmi v Iraku in za vzdrževanje izboljšanih varnostnih razmer.

EU opozarja na obveznost iraške vlade in mednarodne skupnosti, da zaščitita in pomagata razseljenim Iračanom v Iraku in sosednjih državah.  Podpira prevzeto zavezo iraške vlade, da bo sodelovala z državami gostiteljicami in mednarodno skupnostjo pri obravnavi potreb razseljenih Iračanov in jim pomagala pri vračanju ali ponovni naselitvi.

Pozdravlja dosedanji napredek pri gospodarskih vidikih Mednarodnega dogovora z Irakom in vladni predlog iz šestih točk z naslovom "Partnerstvo za razvoj".  Seznanja se z napredkom pri političnem in zakonodajnem programu, vključno s sprejetjem zakonov o pravičnosti o spravi, pomilostitvi in pokrajinski pristojnosti ter proračuna; iraško vlado poziva, naj zagotovi hitro izvajanje teh zakonov, obenem pa jo spodbuja, naj poskrbi za nadaljnji napredek političnega procesa in nacionalne sprave ter drugih pomembnih zakonodajnih izzivov, kot je zakon o nafti. EU bo še naprej razvijala tesno sodelovanje in partnerstvo z Irakom v skladu s prednostnimi nalogami iz Mednarodnega dogovora z Irakom in storila vse, kar je v njeni moči, da bi ob podpori drugih članov mednarodne skupnosti pomagala Iraku pri izvajanju Mednarodnega dogovora. EU opozarja, da je dodatno izboljšanje varnostnih razmer v Iraku bistveno za prizadevanja iraške vlade za izgradnjo stabilne in uspešne države. Obsoja vse oblike terorističnih dejanj in poziva k njihovemu takojšnjemu prenehanju. Iraško vlado podpira v njenih vse bolj intenzivnih prizadevanjih za boj proti terorizmu in sektaškemu nasilju ter za razorožitev milic.

EU spodbuja iraško vlado, naj še naprej pregleduje in krepi strukturo dogovora, tudi Sekretariat, da bi se postopki načrtovanja in delo tematskih delovnih skupin uskladili z njegovimi prednostnimi nalogami. EU opozarja na pomen odločnega iraškega vodstva in prevzema odgovornosti za izvajanje Mednarodnega dogovora, vključenost Iraka v vse sektorje in obsežno sodelovanje mednarodne skupnosti, tudi sosednjih držav in regionalnih partnerjev Iraka. Popolnoma se strinja z načelom, da Irak sofinancira nove razvojne programe in s tem zagotovi prevzem odgovornosti. EU je pripravljena ponuditi svoje strokovno znanje za politični proces in gospodarsko obnovo, če bi iraški vladi to pomagalo.

EU poudarja svojo odločno podporo osrednji vlogi OZN v Iraku, kot to opredeljuje resolucija VS OZN 1770, in svojo vlogo sopredsedujoče Mednarodnemu dogovoru; še naprej bo tesno sodelovala z misijo UNAMI in iraškimi oblastmi pri podpiranju izvajanja resolucije.

EU je ob upoštevanju pomoči v višini 829 milijonov EUR, ki jo je od leta 2003 Evropska skupnost že namenila obnovi in humanitarni podpori, dodatnih pomembnih prispevkov držav članic EU in Mednarodnega sklada za pomoč pri obnovi Iraka, pripravljena s prispevki Partnerstvu za razvoj v skladu z iraškimi prednostnimi nalogami podpreti nadaljnje izvajanje Mednarodnega dogovora. EU:

 • se zavezuje, da bo zagotovila dodatno pomoč pri zagotavljanju osnovnih storitev in krepitvi iraških institucij in zmogljivosti za sprostitev iraških lastnih virov;
 • pozdravlja velik napredek, dosežen pri pogajanjih o sporazumu o trgovini in sodelovanju, in izraža svojo odločenost, da pogajanja čim prej konča, s čimer bodo vzpostavljeni prvi pogodbeni odnosi med EU in Irakom;
 • namerava okrepiti sodelovanje na področju energetike v vzajemno korist EU in Iraka;
 • opozarja na znatno diplomatsko prisotnost EU v Bagdadu, vključno z delegacijo EK, in izraža namero, da prisotnost EU dodatno okrepi;
 • pričakuje poglobitev trenutnega političnega dialoga z Irakom na ministrski ravni in na ravni višjih uradnikov, tudi z rednimi srečanji in na podlagi skupne želje po okrepitvi tega dialoga;
 • poudarja, da je pomembno vzpostaviti sistem pravne države in kulturo spoštovanja človekovih pravic, s programom Komisije in EUJUST LEX pa bo še naprej zagotavljala pomoč na tem področju;
 • poudarja, da je pripravljena preučiti načine za nadgradnjo pomembnega prispevka misije EUJUST LEX po izteku njenega mandata;
 • bo preučila možnosti za zagotovitev dodatne strokovne pomoči Sekretariatu Mednarodnega dogovora;
 • sprejema vabilo, naslovljeno na Evropsko unijo, vključno s Komisijo, da sodeluje v treh delovnih skupinah razširjenega procesa sosednjih držav Iraka o beguncih, energiji ter varnostnem sodelovanju in usklajevanju;
 • se zavezuje, da bo zagotovila dodatne prispevke za pomoč pri lajšanju humanitarnih razmer notranje razseljenih Iračanov in iraških beguncev v sosednjih državah, zlasti v Jordaniji in Siriji;
 • bo s finančnimi sredstvi, ki jih že zagotavlja, še naprej podpirala priprave na lokalne volitve, predvidene pred koncem leta.
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 30.05.2008