Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Marec

27.03.2008

Govor ministra Dragutina Mateja: “Bodoči izzivi upravljanja zunanjih meja Evropske unije"


Velja govorjena beseda!

 

Gospod predsednik Odbora, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

11. in 12. marca je slovensko predsedstvo organiziralo ministrsko konferenco na temo prihodnjega upravljanja zunanjih meja Evropske unije. Na konferenco so bili vabljeni ministri za notranje zadeve vseh držav članic EU, ministri za notranje zadeve Švice, Norveške in Islandije ter dva visoka gosta iz Združenih držav Amerike,  minister za domovinsko varnost g. Michael Chertoff in vrhovni državni tožilec g. Michael Mukasey.

Osnova za razpravo so bila tri sporočila, ki jih je  Komisija izdala 13. februarja 2008:

 • Sporočilo o evalvaciji in prihodnosti agencije Frontex,
 • Sporočilo o naslednjih korakih upravljanja meja Evropske unije (vstopni/izstopni sistem) ter
 • Sporočilo o ustanovitvi evropskega sistema za nadzor meja (EUROSUR).

Gosta  iz Amerike sta nam v zadnjem delu konference predstavila njihove izkušnje pri varovanju zunanjih meja in kontroli potnikov.

Glavna nit konference je bilo vprašanje, kako v prihodnje razvijati sistem varovanja meje s pomočjo tehnologije. Ključni cilj je seveda učinkovit nadzor meje, s katerim bi preprečevali ilegalne imigracije, hitra in učinkovita kontrola potnikov, ki bo zagotavljala dostopnost in odprtost Unije, ter možnost pregleda nad tujci, ki vstopijo legalno v Evropsko unijo in po izteku vizuma nelegalno podaljšujejo svoje bivanje. Obravnavane teme so izjemno pomembne za nadaljnje opredelitve načinov izboljšanja upravljanja zunanjih meja Evropske unije.

V prvi razpravi o agenciji Frontex se je pokazalo, da je ta agencija od ustanovitve do danes uspešno zaključila t. i. uvajalno obdobje.

Ugotovitve lahko strnemo v 5 točk:

 1. V kratkoročnem obdobju države članice pričakujejo, da bo Frontex v celoti uresničil delovni program za l. 2008 in soglašajo, da je vlogo Frontexa  treba krepiti v okviru obstoječega mandata.
 2. Bilo bi smiselno preučiti ustanovitev posebnih podružnic za koordinacijo dejavnosti na določenih območjih, kjer je intenzivnost operacij največja, npr. območje južne morske meje.
 3. Analize tveganja in ocene stanja so ena izmed nalog, ki jih Frontex že sedaj dobro opravlja. V prihodnosti naj si jih prizadeva še izpopolnjevati in pri tem sodelovati z drugimi organizacijami, npr. EUROPOL-om in pristojnimi organi držav članic.
 4. Pri skupnih operacijah vračanja bi bilo treba okrepiti neposredno vlogo Frontexa in sodelovanje držav članic.
 5. Dolgoročno pa je treba krepiti sodelovanje s tretjimi državami pri upravljanju meja v okviru  globalnega pristopa in pri tem opredeliti ter krepiti vlogo Frontexa.

Druga razprava je bila posvečena vprašanju, kakšni naj bodo naslednji koraki upravljanja meja Evropske unije, s katerimi bi lahko okrepili nadzor na mejah in omogočili zanesljivo identifikacijo oseb, hkrati pa omogočili odprtost in dostopnost Evropske unije, ki bosta prispevali k izmenjavi vrednot in pospeševali ekonomsko rast.

Podpredsednik Frattini je predstavil tri koncepte oziroma možne informacijske sisteme:

 • Vstopno-izstopni sistem (Entry/Exit system), s katerim bi evidentirali vse državljane tretjih držav pri njihovem vstopu in izstopu v EU. Na ta način bi lahko tudi identificirali tiste, ki nelegalno prekoračijo dovoljenje za bivanje v EU.
 • Drugi koncept je elektronski sistem za avtorizacijo dobronamernih (bona fide) potnikov, s čimer bi se dobronamernim potnikom vseh tretjih držav na podlagi predhodne registracije na prostovoljni bazi omogočil hitrejši prehod meje.
 • In tretji koncept je Sistem elektronske avtorizacije potovanj (ESTA), ki predvideva vnaprejšnjo avtorizacijo vstopa na območje EU na podlagi predhodne identifikacije potnika.

Kaj je pokazala razprava?

Delegacije so uvodoma pozvale, da se optimalno izkoristijo že obstoječi oziroma dogovorjeni informacijski sistemi (SIS, VIS in Eurodac).

Večina delegacij je izrazila pozitivno stališče do uvedbe novih tehnologij, vendar obstajajo določeni tehnični in vsebinski  pomisleki, ki jih bo treba razrešiti pred dokončno odločitvijo o vzpostavitvi tako zahtevnega sistema,  npr: zagotavljanje tekočega pretoka potnikov na vseh vrstah meja (kopenske, zračne in morske meje) in upoštevanje človeškega dejavnika v zagotavljanju učinkovitosti mejne kontrole.

Pri uvedbi novih tehnologij se ne sme pozabiti na ohranjanje visoke ravni zaščite osebnih podatkov pred zlorabami tako pri zbiranju, hrambi, obdelavi kot uporabi.

Večina držav je podprla študijo, ki bi jo izvedla Evropska komisija, s katero bi se opredelila izvedljivost ter dodana vrednost sistema elektronske avtorizacije potovanj (ESTA).

V tretji razpravi je podpredsednik Frattini predstavil vizijo skupnega evropskega sistema za nadzor meje, t. i. sistem EUROSUR, ki bi ga lahko vzpostavili v treh fazah do leta 2013.

V prvi fazi bi nacionalne komunikacijske centre za nadzor meje povezali v komunikacijsko mrežo.

V drugi fazi bi prišlo do skupne uporabe radarjev, satelitov, brezpilotnih letal in drugih sredstev, ki bi omogočila zelo učinkovit nadzor meje.

Tretja faza pa predvideva povezavo vseh že obstoječih in novih sistemov za poročanje in obveščevalnih virov, ki naj bi bili na skupni osnovi ustrezno zbrani in analizirani ter v primerni obliki pripravljeni za uporabo za vse organe, ki bi jih potrebovali pri svojem nadzoru oziroma upravljanju meja.

Razprava je pokazala, da so države članice naklonjene projektu EUROSUR. Delegacije so podprle tudi  študijo o ključnih komponentah  EUROSUR-a, ki bo vključevala tudi finančni učinek, da bo lahko Komisija spomladi 2009, med češkim predsedovanjem, Svetu predložila načrt implementacije.

Države članice so ugotavljale, da je treba na osnovi nacionalnih izkušenj in novih tehnologij razviti ustrezen sistem nadzora meje tako na kopnem kot na morju in pri tem čim bolj vključiti agencije EU (Frontex in ostale).

Ob koncu sta nam gosta iz ZDA – državni sekretar za domovinsko varnost g. Michael Chertoff in vrhovni državni tožilec g. Michael Mukasey – predstavila projekte za varovanje meje v prihodnosti. Njihovo varovanje meja bo temeljilo na treh osnovnih elementih:

Prvi element je predhodno pridobivanje podatkov od potnikov, ki nameravajo vstopiti v ZDA (razvili bodo t. i. sistem elektronske avtorizacije potovanja),

drugi element je zahteva po uvedbi "varnih" dokumentov (t. i. biometričnih potnih listinah) in

tretji element je zbiranje biometričnih podatkov potnikov ob vstopu v ZDA.

Ta predstavitev je bila izredno pomembna, saj so ZDA napovedale, da bo ta sistem uveden že v letu 2009 in bo seveda veljal tudi za državljane Evropske unije.

Četrti element, ki ga je izpostavil vrhovni državni tožilec g. Mukasey, je dejavno sodelovanje ZDA z drugimi državami na dvostranski ravni pri izmenjavi informacij in izvajanju skupnih dejavnosti v boju proti terorizmu.

Menim, da smo z rezultati razprave na tej ministrski konferenci lahko vsi zelo zadovoljni, saj se je pokazalo, da so države članice naklonjene izvedbi tistih idej, ki bodo ob primerni tehnološki podpori naredile iz EU resnično območje varnosti in svobode ter omogočile, da bo EU še naprej prva turistična destinacija na svetu in da bo iz leta v leto povečevala svojo gospodarsko rast.

Slovensko predsedstvo na podlagi razprave na ministrski konferenci že pripravlja  zaključke z usmeritvami za nadaljnje delovanje na tem področju, ki naj bi bili sprejeti na junijskem Svetu ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.03.2008