Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Mladina

Evropsko sodelovanje pri mladinski politiki poskuša h kakovosti življenja mladih prispevati z instrumenti mladinske politike, večjim vključevanjem mladinske razsežnosti v politike sorodnih področij in medresorskim usklajevanjem.

Cilji mladinske politike in evropskega sodelovanja na tem področju so:

  • večja družbena vključenost mladih in izboljševanje njihovih možnosti prehoda k samostojnosti, s čimer poskušamo odgovoriti na demografske izzive,

  • izboljševanje življenjskih razmer v večkulturnih družbah s spodbujanjem medkulturnih spretnosti mladih,

  • spodbujanje k spoštovanju človekovih pravic in vrednot, kot so strpnost, vzajemno spoštovanje, različnost, enakost in solidarnost ter boj proti vsem oblikam zapostavljanja,

  • boljše počutje mladih, predvsem omogočanje zdravega življenja,

  • spodbujanje kulturnega ustvarjanja in ustvarjalnosti mladih,

  • podpora mladim pri usklajevanju dela, družine in zasebnega življenja, da se jim omogoči, da si ustvarijo družino, se izobražujejo ali usposabljajo in delajo, 

  • izboljšanje družbenoekonomskih okoliščin, v katerih živijo mladi v ogroženem mestnem okolju in na podeželju.

Določene politike zelo vplivajo na mlade, še posebej vseživljenjsko izobraževanje, mobilnost, zaposlovanje in družbeno vključevanje, boj proti rasizmu in ksenofobiji in svobodno uveljavljanje državljanstva, zato je glavni cilj tega področja razviti medresorsko mladinsko politiko in tesno sodelovati z mladimi, ki so dejavni na tem področju in v mladinskih organizacijah.

V letu 2009 bo ocenjen prvi splošni okvir za evropsko sodelovanje, ki je bil vzpostavljen v letu 2001 z belo knjigo Evropske komisije Nove spodbude za evropsko mladino oziroma 2002, ko je bil vzpostavljen okvir za uresničevanje skupnih ciljev na področju obveščanja in udeležbe mladih, prostovoljnega dela mladih in večjega poznavanja mladine.

Še bolj si je treba prizadevati za evropsko sodelovanje na področju mladine in čim bolj uporabiti izkušnje, ki jih pridobivamo iz obstoječih virov, instrumentov in mehanizmov, kot so delo Sveta ministrov, odgovornih za mladino, nadaljevanje strukturnega dialoga z mladimi, program Evropske komisije Mladi v akciji, strukturni skladi Evropske unije ter prizadevanja Evropske komisije za razvoj Evropskega centra znanja in njihova povezava z Evrostatom.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 11.01.2008