Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Podpis pomembnih dokumentov

9. maj 1950

Francoski zunanji minister Robert Schuman predstavi načrt za večje sodelovanje med evropskimi državami. 9. maj postane evropski praznik - Dan Evrope .

 

18. april 1951

Šest držav – Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska – na podlagi Schumanovega načrta podpiše pogodbo, po kateri bodo težko industrijo, premog in jeklo, vodile pod skupno upravo. Tako nobena država ne more sama izdelovati vojaškega orožja, ki bi ga lahko uporabila proti drugi, kot se je dogajalo v preteklosti.

 

25. marec 1957

Po uspehu pogodbe o premogu in jeklu šest držav razširi sodelovanje še na druge gospodarske sektorje. S podpisom Rimske pogodbe ustvarijo Evropsko gospodarsko skupnost (EGS) oziroma skupni trg, da bi omogočili prost pretok oseb, blaga in storitev čez meje.

 

17. februar 1986

Carine so bile odpravljene leta 1968, promet med državami EU pa še ne poteka svobodno. Glavna ovira so razlike med posameznimi zakonodajnimi ureditvami. Z Enotnim evropskim aktom iz leta 1986 se začne obsežen šestletni program, ki te ureditve medsebojno uskladi. Evropski parlament dobi s tem aktom večje pristojnosti, Evropska unija pa večjo moč odločanja o varstvu okolja.

 

7. februar 1992

V Maastrichtu je podpisana Pogodba o Evropski uniji . Ta pomembni mejnik v zgodovini Evropske unije določi natančna pravila za bodočo enotno valuto, zunanjo in varnostno politiko in za tesnejše sodelovanje v pravnih in notranjih zadevah. S to pogodbo se ime Evropska skupnost nadomesti z imenom Evropska unija. 

 

26. marec 1995

V sedmih državah začne veljati Schengenski sporazum, in sicer v Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Nemčiji, Nizozemski, Portugalski in Španiji. Med njimi lahko poslej svobodno potujejo ljudje vseh narodnosti, ne da bi na mejah kdo preverjal njihove dokumente. Od tedaj so se Schengenskemu območju brez meja pridružile še druge države.

 

17. junij 1997

Podpisana je Amsterdamska pogodba , ki gradi na dosežkih Maastrichtske pogodbe. Opredeljuje reforme institucij EU, da bi Evropa okrepila svoj položaj v svetu in da bi se namenilo več sredstev za zaposlovanje in pravice državljanov.

 

26. februar 2001

Po srečanju Evropskega sveta v Nici decembra 2000 je podpisana nova pogodba, t. i. Pogodba iz Nice , ki Pogodbo o Evropski Uniji in Pogodbo o ustanovitvi evropskih skupnosti dopolnjuje s preoblikovanjem institucionalne strukture, da bo ta lahko prenesla širitev Evropske unije.

 

29. oktober 2004

Države članice Evropske unije podpišejo Pogodbo o Ustavi za Evropo , ki poenostavlja demokratično odločanje in upravljanje EU s 25 in več državami. Državljani Francije in Nizozemske leta 2005 na referendumih glasujejo proti ustavi, zato državniki Evropske unije razglasijo obdobje za razmislek.

 

13. december 2007

Voditelji držav članic Evropske unije v Lizboni podpišejo pogodbo o reformi, ki naj bi Uniji omogočila učinkovito delovanje in okrepila njeno vlogo v svetu. Lizbonsko pogodbo , kot se pogodba o reformi uradno imenuje, mora zdaj ratificirati vseh 27 držav članic. Nova pogodba tako ne bo ustava, ki bi nadomestila vse dosedanje pogodbe, temveč bo nadomestila oziroma spremenila obstoječe pogodbe (predvsem Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti).

  na vrh

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007