Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Pravosodje

večEvropska unija ni zgolj notranji trg, ampak celovito območje svobode, varnosti in pravice. Zato državljani Evrope pričakujejo odločne ukrepe Evropske unije, da se zavarujejo njihovi interesi na območju notranjih meja.

Med slovenskim predsedovanjem bomo glede pravosodne politike storili vse, da bi upravičili ta pričakovanja. Rdeča nit nam bodo akti, v katerih vidimo predvsem neposredno korist za državljane EU, saj menimo, da jim mora Evropska unija olajšati življenje in naprej razvijati območje svobode, varnosti in pravice. Slovensko predsedstvo bo kot zadnji člen tria, v katerem tesno sodeluje s partnericama Nemčijo in Portugalsko, zagotovilo nadaljevanje evropskih politik tudi v pravosodju. Hkrati želimo dodatno opozoriti na dosjeje, ki jih bomo obravnavali prednostno.

Ustvarjanje enotnega prostora svobode, varnosti in pravice ter odprava mej med državami članicami EU zahtevata tesnejše sodelovanje med pravosodnimi organi v kazenskih zadevah. Slovenija bo s predlogom glede sodb, izdanih v nenavzočnosti, poskusila dopolniti in izboljšati obstoječe instrumente medsebojnega sodelovanja. Nadaljevali bomo tudi obravnavo aktov, ki bodo posameznikom omogočili ponovno vključitev v družbo.

Kar zadeva pobude pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, se bomo posebej posvetili napredku družinskega prava, zlasti glede zagotavljanja samostojnosti in pravne predvidljivosti za zakonce pri urejanju zakonske zveze ter glede preživnin.

Slovensko predsedstvo se bo poleg tega trudilo izboljšati in poenostaviti sodelovanje med pravosodnimi organi držav članic v civilnih in gospodarskih zadevah, zato bo pospešeno nadaljevalo delo pri e-pravosodju ter krepitvi kazenske in civilne mreže za sodelovanje na teh področjih.

To so , ki so hkrati okvir skupnega dela do sredine leta 2008, ko bo končano skupno nemško-portugalsko-slovensko predsedovanje.


Podrobnejše informacije:

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007