Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Žiga Turk - minister brez resorja, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform

Dr. Žiga Turk, rojen 4. februarja 1962 v Ljubljani, je minister brez listnice, odgovoren za usklajevanje in spremljanje izvajanja Strategije razvoja Slovenije. Je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva (1986), magister računalništva (1989) in doktor tehniških znanosti (1992). Od leta 2004 je redni profesor na Univerzi v Ljubljani. Predava na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kot gostujoči predavatelj ali profesor pa je sodeloval s Kraljevo tehnično univerzo v Stockholmu, z Istanbul Technical University in z Univerzo v Zagrebu.

Bil je eden izmed pobudnikov in strokovnih urednikov mikroračunalniške revije Moj mikro (1984–87) ter eden izmed pionirjev uvajanja svetovnega spleta v Sloveniji (1993). Danes je slovenski javnosti znan tudi kot edini minister, ki ima svoj blog, na katerem redno komentira različne razvojne teme in komunicira z državljani.

Je recenzent nacionalnih raziskovalnih projektov Avstrije in Finske. Redno recenzira znanstvene članke za več mednarodnih revij in sodeluje v programskih odborih večine mednarodnih dogodkov s svojega področja. Je tudi soustanovitelj in sourednik mednarodne znanstvene revije ITcon. V evropskih raziskovalnih programih sodeluje od leta 1994, dva večmilijonska projekta je tudi koordiniral. Bil je član predsedstva Evropske zveze za produktno modeliranje in Skupine za gradbeno informatiko pri CIB.

Poleg gradbene informatike ga zanimajo problemi, povezani z življenjskim ciklom znanja. Sodeloval je pri pripravi Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa za obdobje 2006–2010 in pri strategiji ciljnih raziskovalnih projektov. Pred ministrovanjem je bil član Znanstvenega sveta Agencije za razvojno in raziskovalno dejavnost ter podpredsednik Strateškega sveta za kulturo, izobraževanje in znanost pri predsedniku Vlade RS, ki je obravnaval tudi vse bistvene reformne dokumente. Bil je tudi član skupine za davčne reforme pri Odboru za reforme in predsednik oz. podpredsednik nadzornih svetov družb Telekom in Mobitel.

Aktivno govori angleški, nemški, hrvaški in srbski jezik ter pasivno obvlada italijanski in makedonski jezik.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007