Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Milan Zver - minister za šolstvo in šport

Milan ZverDr. Milan Zver se je rodil 25. maja 1962 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Destrniku, gimnazijo pa na Ptuju. Leta 1982 se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo na ljubljanski univerzi. Diplomiral je leta 1987 in se kot mladi raziskovalec zaposlil na isti fakulteti ter vpisal magistrski študij. Leta 1989 je tri mesece pod mentorstvom prof. Horsta Haselsteinerja raziskoval zgodovino politične misli na Karl-Franzens Universität v Gradcu v Avstriji. Tu je nastal tudi večji del njegove magistrske naloge, ki jo je uspešno zagovarjal leta 1990. Leta 1992 je prekinil raziskovalno delo na omenjeni fakulteti in se zaposlil na Vladi RS, čeprav je bil vmes še nekaj časa asistent pri predmetu Zgodovina slovenske politične misli. Od leta 1994 do leta 1999 je bil zaposlen na Mestni občini Ljubljana, večino časa kot sekretar Mestnega sveta, nato pa nekaj mesecev kot strokovni sodelavec v Državnem zboru RS.

Leta 1998 je uspešno zagovarjal doktorsko tezo na Fakulteti za družbene vede in bil tam junija 1999 habilitiran kot visokošolski učitelj za področje družboslovja. Tega leta je postal predavatelj in nosilec predmeta sociologija v visokošolskem in univerzitetnem programu na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Od zadnje izvolitve v naziv docenta je dejavno sodeloval na nekaterih mednarodnih znanstvenih srečanjih (vsakoletni Slovenski politološki dnevi v Portorožu v organizaciji Slovenskega politološkega društva in Fakultete za družbene vede, konferenca EIBE 2002 v Atenah) in strokovnih srečanjih (Sofija, Talin, Praga, Zagreb) v organizaciji ali soorganizaciji različnih fundacij (Friedrich Ebert Stiftung, International Republican Institut, Konrad Adenauer Stiftung).

Kot predavatelj je bil povabljen k izvajanju programa sociologije na novoustanovljeni Fakulteti za policijsko-varnostne vede Univerze v Mariboru. Leta 2002 je izdal znanstveno monografijo "Demokracija v klasični slovenski politični misli", leta 1996 pa dve strokovni monografiji "In dan bo sijal" in "Sto let socialdemokracije." Objavil je tudi veliko izvirnih znanstvenih člankov v domačih in tujih revijah. Leta 1988 je izšel zbornik referatov in razprav "Človekove pravice in svoboščine v tranziciji: primer Slovenija", katerega urednik je bil. Prav tako je bil urednik zbornika "Pučnikova znanstvena in politična misel", ki je izšel leta 2004.

Vsa leta je dejaven v strokovnem, družbenem in političnem življenju. Je predsednik Društva Ivan Cankar, član upravnega odbora humanitarne organizacije Vrtnica, bil je tudi član Izvršilnega odbora Slovenskega politološkega društva. V devetdesetih  letih je bil svetovalec Vlade RS, svetnik lokalne skupnosti, v prejšnjem sklicu tudi državni svetnik, na zadnjih državnozborskih volitvah pa je bil izvoljen za poslanca.

Aktivno govori nemški, angleški in hrvaški jezik ter obvlada osnove francoskega jezika.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007