Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Radovan Žerjav - minister za promet

Radovan ŽerjavRadovan Žerjav se je rodil 2. decembra 1968 v Mariboru. Po končani dvojezični osnovni šoli v Lendavi je obiskoval naravoslovno-matematično smer na srednji šoli v Murski Soboti, po odsluženi vojaščini pa se je leta 1988 vpisal na Tehniško fakulteto Univerze v Mariboru, kjer je leta 1993 diplomiral iz kemijske tehnologije. Leta 1996 je ob delu študij nadaljeval na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in je po uspešnem zagovoru Analize reakcijskih in separacijskih metod pri proizvodnji biodieselskega goriva leta 2003 postal magister znanosti za kemijsko tehnologijo.

Takoj po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Nafta Lendava. Začel je kot tehnolog predelave nafte (1993), tri leta pozneje napredoval in postal vodja oddelka tehnološke operativne priprave proizvodnje (1996), novembra 1999 pa je postal vodja razvoja za celotno podjetje. Februarja 2002 je prevzel dela in naloge tehničnega direktorja Nafte Petrochem, od januarja 2004 pa je hkrati opravljal še dela in naloge pomočnika direktorja Nafte Lendava za tehnično področje. Marca 2007 je bil imenovan za direktorja družbe Nafta Biodizel, d.o.o., ki je bila ustanovljena za vzpostavitev proizvodnje biodizla v skupini Nafta Lendava. Obe funkciji je opravljal do 12. septembra 2007, ko je bil izvoljen za ministra.

Mag. Radovan Žerjav je sam ali kot soavtor v domačih in tujih medijih objavil več strokovnih člankov.

Aktivno govori nemški in angleški jezik, pasivno pa tudi madžarskega.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 28.12.2007